Do we meet your standards?

# vimeo.com/14928262 Uploaded 33 Plays 0 Comments

Follow

Participation Workers' Network for Wales

Children in Wales

The PWNW (Participation Workers' Network for Wales) is a free service for supporting practitioners and organisations to promote participation through their work with children and young people.

We enable practitioners to share good practice on how they…


+ More

The PWNW (Participation Workers' Network for Wales) is a free service for supporting practitioners and organisations to promote participation through their work with children and young people.

We enable practitioners to share good practice on how they are working positively with children and young people and involving them in decision making in their organisations.

All the content of this channel is based around participation with videos either developed for the benefit of practitioners, or developed by practitioners, children and young people as good practice.

_____

Mae RhGCC (Rhwydwaith Gweithwyr Cyfranogi Cymru) yn wasanaeth am ddim ar gyfer cymorth ymarferwyr a sefydliadau i hyrwyddo cyfranogaeth drwy’u gwaith gyda phlant a phobl ifanc.

’Rydym yn galluogi ymarferwyr i rannu arfer da ynglŷn â sut maent yn gweithio’n gadarnhaol gyda phlant a phobl ifanc, a’u cynnwys hwy mewn llunio penderfyniadau yn eu sefydliadau.

Mae holl gynnwys y sianel hon wedi’i seilio o amgylch cyfranogi, gyda fideos naill ai wedi’u datblygu er budd ymarferwyr, neu wedi’u datblygu gan ymarferwyr, plant a phobl ifanc fel arfer da.

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.