1. ျမန္မာ Font မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ Zawgyi, Ayar ႏွင့္ Myanmar 3 Unicode တို႔ ပါဝင္ေသာ mm-kb.deb အား Ubuntu 11.10 တြင္ Install ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ျဖစ္ပါသည္။

    # vimeo.com/33160922 Uploaded 0 Plays 0 Comments

SeriousBlaze

SeriousBlaze

Video Tutorials for Ubuntu Users in Myanmar

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.