Deze video is auteursrechtelijk beschermd. De video mag niet worden opgenomen of gedownload. De video mag wel worden geëmbed. Voor verdere informatie: pupupinphoto@hotmail.com

This movie is copyright protected. Recording and download is prohibited. Embedding however is allowed. More information: pupupinphoto@hotmail.com

A filmconcept by Roland Pupupin

Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden Roland Pupupin/Pupupinphoto/Pupupinfilm van toepassing.
Deze voorwaarden zijn als PDF te downloaden via voorwaarden.net/opvragen/ZLPVYOQBWWRE/ of worden u op verzoek kosteloos toegezonden.
Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien sprake is van een pitch of uitgebreide offerte komt een (voor)overeenkomst tot stand tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
De Algemene Voorwaarden zoals hiervoor genoemd zijn in dat geval van toepassing, in het bijzonder artikel 3.8.

# vimeo.com/75282711 Uploaded 983 Plays 0 Comments

EVENTREGISTRATIES

Roland Pupupin PRO

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.