Svenskt Smärtforum 2013

Föreläsningen presenteras i samarbete med Mundipharma.

Christian Simonsberg, smärtläkare, specialist i psykiatri
Smärtcentrum, Östra Sjukhuset i Göteborg

Inom smärtvården möter man ibland problempatienter som innebär en stor utmaning och ibland frustration för behandlare. En del av dessa patienter har en odiagnostiserad personlighetsstörning. Föreläsningen ger en sammanfattning av diagnosen personlighetsstörning, när att misstänka den och hur att förhålla sig till den personlighetsstörde smärtpatienten för att undvika onödiga fallgropar. Också synpunkter på dilemmat vad det skulle innebära att sätta diagnosen personlighetsstörning på en patient som söker för att få hjälp med sin smärta.

# vimeo.com/78733571 Uploaded 2,715 Plays 0 Comments

Svenskt Smärtforum 2013

Rufus & Joshua Business

Välkommen till kanalen för Svenskt Smärtforum 2013 i Linköping.
Videoföreläsningarna presenteras i kronologisk ordning.
Några föreläsningar saknas eftersom vi av rättighetsskäl inte kan publicera dessa här.

Browse This Channel

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.