Světlo pro naše města - odborná konference

Světlo pro naše města - odborná konference

Optické fólie jsou užitečným materiálem pro konstrukce sloužící k plošnému usměrňování, vedení a rozptylování světelného záření. V příspěvku jsou uvedeny výsledky měření vzorků optických fólií poskytnutých firmou 3M a některé možnosti jejich uplatnění v osvětlování, architektuře interiérů a navrhování informačních a reklamních světelných boxů.

Přednáší: Mgr. Jakub Vjaclovský a RNDr. Ing. Jan Podloucký, katedra optiky, Přírodovědecká fakulta University Palackého v Olomouci

# vimeo.com/31579067 Uploaded 96 Plays 0 Comments

Světlo pro naše města - odborná konference

Septembeam, light & videomapping

Záznam jednotlivých bloků odborné konference "Světlo pro naše města", která se konala 29. 9. 2011 v rámci VZÁŘÍ - Festivalu světla a videomappingu.

Program konference

1. blok
Měření rozptylových charakteristik rozptylových fólií a jejich použití.
Optické…


+ More

Záznam jednotlivých bloků odborné konference "Světlo pro naše města", která se konala 29. 9. 2011 v rámci VZÁŘÍ - Festivalu světla a videomappingu.

Program konference

1. blok
Měření rozptylových charakteristik rozptylových fólií a jejich použití.
Optické fólie jsou užitečným materiálem pro konstrukce sloužící k plošnému usměrňování, vedení a rozptylování světelného záření. V příspěvku jsou uvedeny výsledky měření vzorků optických fólií poskytnutých firmou 3M a některé možnosti jejich uplatnění v osvětlování, architektuře interiérů a navrhování informačních a reklamních světelných boxů.
Přednáší: Mgr. Jakub Vjaclovský a RNDr. Ing. Jan Podloucký, katedra optiky, Přírodovědecká fakulta University Palackého v Olomouci

2. blok
Světelné diody ve veřejném osvětlení
Světelné diody (LED) patří mezi velmi intenzivně se rozvíjející oblasti světelné techniky. Použití těchto nových světelných zdrojů se velmi rychle rozšiřuje do praxe, a jednou z aplikačních oblastí, kde se začínají tyto nové světelné zdroje používat, je veřejné osvětlení. Příspěvek stručně uvádí historii, současný stav i prognózy budoucího vývoje těchto světelných zdrojů. Hledá odpověď na otázku, zda jsou světelné diody opravdu vhodným zdrojem pro veřejné osvětlení a jaké výhody může jejich použití přinést. Přináší stručný přehled o stavu nasazení LED svítidel ve veřejném osvětlení u nás i ve světě. Vzhledem k tomu, že nabídka LED svítidel pro veřejné osvětlení vykazuje velmi širokou kvalitativní úrovneň, příspěvek upozorňuje na klíčové aspekty, které ovlivňují nejen kvalitu vlastních svítidel, ale také výslednou kvalitu osvětlení pozemních komunikací.
Přednáší: Ing. Petr Žák, Ph.D., ČVUT FEL Praha

3. blok
Světlo pohledem krajinářského architekta
Nevšední prezentace, která pouze na reálných příkladech ukazue, jak může architekt pracovat se světlem při vytváření krajiny.
Přednáší: Ing. Arch. Zdeněk Sendler

4. blok
Veřejné osvětlení v novém světle
Nejmodernější řešení pro urbanistické osvětlení - trendy, řešení, realizované projekty, i myšlenky na papíře …
Přednáška přinese užitečné informace o věřejném osvětlení pro starosty a správce VO i inspiraci pro městské a "landscaspe" architekty.
Přednáší: Ing. Hynek Bartík, Philips Česká Republika

5. blok
Regulace denního světla - tepelný komfort bez oslnění
Přednáška se bude týkat vlivu slunečního záření na vnitřní klima interiéru. Během přednášky budou vysvětleny důvody regulace slunečního záření pomocí stínící techniky a vysvětleny možnosti, jak lze stínící techniku řídit.
Přednáší: Ing. Tomáš Veselý, Somfy

6. blok
LEDové město (studie technické a ekonomické proveditelnosti)
Přednášející popíše výstupy projektu, který měl za úkol na reálné soustavě veřejného osvětlení města ověřit, zda je dnes technicky možné nahradit 100% svítidel LED svítidly a pokud ano, zda je tato investice ekonomicky návratná.
Přednáší: Ing. Petr Holec, Eltodo-Citelum

7. blok
The Energy Internet
V dnešní době je tlak na úspory enormní…úspory nákladů na energii, provozních a servisních nákladů, ale i nákladů investičních … Přednášející ukáže, že osvětlení bude v blízké budoucnosti integrální součástí těchto snah.
Přednáší: MSc. Vasanth Philomin, PhD.

8. blok
Strategies and evolutions in urban lighting
Prezentace nejlepšího světelného designéra v oblasti osvětlování měst. Prezentace o světelném urbanismu, vytváření master plánu osvětlení měst, urbanistickém osvětlení, „landscape“ a architekturním osvětlení.
Přednáší: Roger Narboni, Concepto

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.