1. Under augusti och september månad 2015 återställdes en sträcka av Bureälven, söder om Skellefteå, efter de ingrepp som gjordes under flottningsepoken för att underlätta transport av timmer från skogarna i inlandet till sågarna vid kusten. Återställningsarbetet syftar till att återställa älven så nära en naturlig älv som är möjligt för att öringstammen och flodpärlmussan med flera arter ska ges förutsättningar att reproducera sig och bli livskraftiga, utan att för den skull riskera för höga flöden vid näraliggande bebyggelse.

    During August and September in 2015 a stretch of the Bure River, near Skelleftea in northern Sweden, was restored after timber drafting. A short documentary was shot to show why this is important to the people who live nearby and to everyone else who cares about our nature. Enjoy!
    (Please do enable English subtitles in the lower right corner.)

    This film was originally published on facebook.com/fiskeskelleftea/
    sweetearth.se

    # vimeo.com/142595895 Uploaded

Sweet Earth Moving Images

Johan Granstrand SWEET EARTH PRO

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.