1. En aquest vídeo es descriuen les parts de la placa de pràctiques, com realitzar mesures sobre ella i també es mostra com usar el generador i l'oscil·loscopi.

  Professors: Carlos Alberto Pacheco Navas, Carlos Gonzalo Moreno Soriano y Germán Cobo Rodríguez
  Universitat Oberta de Catalunya - uoc.edu

  # vimeo.com/74621231 Uploaded 279 Plays 0 Comments
 2. En aquest vídeo s'explica el procediment a seguir per realitzar correctament amb el Tester mesures de corrent sobre un circuit, comentant les seves particularitats i les precaucions que convé seguir en realitzar mesures d'aquest tipus en concret. Igualment, en comptes de la pila que es mostra en el vídeo, en el nostre cas usarem les fonts de la placa de pràctiques.

  ´Professor: Germán Cobo Rodríguez
  Universitat Oberta de Catalunya - uoc.edu

  # vimeo.com/74621229 Uploaded 243 Plays 0 Comments
 3. En aquest vídeo s'expliquen els procediments a seguir per realitzar correctament amb el Tester mesures de resistència i tensió sobre un circuit, comentant les particularitats que es presenten en cada cas. En el vídeo s'utilitza una pila com a font de tensió. En el nostre cas, usarem les fonts de tensió que incorpora la placa de pràctiques.

  Professor: Germán Cobo Rodríguez
  Universitat Oberta de Catalunya - uoc.edu

  # vimeo.com/74621228 Uploaded 239 Plays 0 Comments
 4. En aquest vídeo es presenta la Protoboard com a placa genèrica sobre la qual muntar circuits electrònics, s'explica com comprovar les seves connexions amb el Tester i s'il·lustra com realitzar el muntatge pràctic d'un circuit senzill. La Protoboard que apareix en el video, encara que es mostri sola, és exactament la mateixa que actualment està integrada en la placa de pràctiques.

  Professors: Germán Cobo Rodríguez
  Universitat Oberta de Catalunya - uoc.edu

  # vimeo.com/74621226 Uploaded 298 Plays 0 Comments
 5. En aquest vídeo es presenta el Tester com a instrument de mesura de diferents magnituds electròniques, es mostren les seves diferents característiques, s'il·lustra el seu funcionament i s'introdueix el concepte de fons d'escala d'una mesura.

  Professor: Germán Cobo Rodríguez
  Universitat Oberta de Catalunya - uoc.edu

  # vimeo.com/74621223 Uploaded 250 Plays 0 Comments

Tecnologia Electrònica

UOC EIMT Plus

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.