ปาปารัสซี่ของพระเจ้า

Where is your God?...

# vimeo.com/108256397 Uploaded

Follow

ปาปารัสซี่ของพระเจ้า

Leo DePaul Plus

godspaparazzi.com
การพิจารณาตอนเช้า
สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคือความจริงและไม่มีค่าใช้จ่าย
ความงามของพระเจ้าก็จริงและไม่มีค่าใช้จ่าย
ชีวิตที่พระองค์ทรงให้เราก็จริงและไม่มีค่าใช้จ่าย
- ผมก็แค่ปาปารัสซี่
กำลังพยายามตามผู้ที่มีชื่อเสียงยิ่งใหญ่ที่สุด
ในประวัติศาสตร์โลก

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.