Högskolan i Halmstad i Vetenskapslandet

 1. Fordon som kan kommunicera trådlöst med varandra minskar risken för olyckor. Elisabeth Uhlemann, forskare på Högskolan i Halmstad, arbetar tillsammans med Volvo Technology för att ta fram ett sådant system.

  Läs mer och se fler filmer på hh.se/vetenskapslandet

  Produktion: Lidestedt Media

  # vimeo.com/5184535 Uploaded 336 Plays 0 Comments
 2. Byggbranschen är en bransch där många aktörer är inblandade och risken för att fel ska uppstå under processen ökar därmed. Ingrid Svetoft, forskare på Högskolan i Halmstad, menar att det leder till onödiga kostnader i efterhand och att branschen har glömt bort vem och varför man bygger för.

  Läs mer och se fler filmer på hh.se/vetenskapslandet

  Produktion: Lidestedt Media

  # vimeo.com/5182605 Uploaded 183 Plays 0 Comments
 3. Regeringens miljömål är att det ska anläggas 12000 hektar våtmarksareal fram till 2010. Men vad konsekvenserna blir av det är i dag inte riktigt klart. Tanken är att många små dammar ska hjälpa till att lösa miljöproblem som övergödnig och döda havsbottnar i våra hav och sjöar. En Geraldine Thiere, forskare på Högskolan i Halmstad, har undersökt hur man på bästa sätt ska anlägga konstgjorda våtmarker för att nå bäst resultat. Hon har också studerat vilka olika nyttor en våtmark kan ha.

  Läs mer och se fler filmer på hh.se/vetenskapslandet

  Produktion: Lidestedt Media

  # vimeo.com/4882241 Uploaded 487 Plays 0 Comments
 4. På 1600-talet vann Sverige stora landarealer från Danmark, som Skåne, Halland och Blekinge. I dag möts vi mest i sportsammanhang med en ganska god relation folken emellan. Men hur var det under 1600-talet? Hur påverkades den vanliga bondens vardag under den här tiden och hur var relationen mellan en svensk och en dansk. Moderna historiker pratar om massavrättningar och järnridåer mellan Sverige och Danmark men Jens Lerbom, forskare i historia på Högskolan i Halmstad, menar att relationerna på gräsrotsnivå var helt andra.

  Produktion: Lidestedt Media

  # vimeo.com/4625172 Uploaded 1,152 Plays 1 Comment
 5. Göran Sahlén forskar på trollsländor. Han menar att man genom att studera trollsländor kan se förändringar i miljön som är svårupptäckta. Idag studerar forskare svampar och fåglar för att avläsa hur miljön mår. Göran Sahlén tror att även trollsländorna ska kunna användas till detta ändamål.

  Läs mer och se fler filmer på hh.se/vetenskapslandet

  # vimeo.com/4587790 Uploaded 175 Plays 0 Comments

Högskolan i Halmstad i Vetenskapslandet

Högskolan i Halmstad Plus

Vetenskapslandet är en programserie där högskolor och universitet från hela landet bidrar med TV-reportage kring aktuell forskning. Programmet sänds varje vecka i Kunskapskanalen. Sändningstiderna lördagar kl. 20.30 och onsdagar kl. 23.30. Läs mer på…


+ More

Vetenskapslandet är en programserie där högskolor och universitet från hela landet bidrar med TV-reportage kring aktuell forskning. Programmet sänds varje vecka i Kunskapskanalen. Sändningstiderna lördagar kl. 20.30 och onsdagar kl. 23.30. Läs mer på hh.se/vetenskapslandet

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.