VREDEMAN DE VRIESPRIJS 2013

Dit ontwerp werd onderscheiden met een eervolle vermelding.

Opdrachtgever:
Hugo Engwerda, Academie voor Popcultuur

Omschrijving:
Wat betekent het om nu in Fryslân te wonen? Wat kenmerkt het dagelijks leven? Hoe vertaalt het verleden zich naar de toekomst? Een groep ontwerpers en kunstenaars, die wonen of gewoond hebben in Fryslân, heeft aan de hand van deze vragen de provincie van binnenuit in kaart gebracht. Een breed palet aan onderwerpen komt aan de orde: van zelfredzaamheid tot zorg, van boerderijen tot hoogbouw en van oranjekoeken tot beeldende kunst. Het resultaat is een collectie beelden, kaarten en foto’s die iets van de huidige ziel van Fryslân ontsluiert. Deze atlas is daarmee een poëtische vorm van antropologie die de actuele identiteit van Fryslân bevraagt, voorbij de nostalgie en clichés.

Jury:
Als dwarsdoorsnede van wat er allemaal in deze provincie te beleven en te zien is, is het een heel mooi tijdsdocument. De eigen omgeving wordt met frisse ogen bekeken. Heel goed ook dat de benadering niet romantisch is, het gaat niet uit van Fryslân als plek van ambacht en landbouw. Een ideaal geschenk voor Leeuwarden als Culturele Hoofdstad. Het ontwerp is als onderzoek gelaagder dan als object. Het is duidelijk dat een grondig onderzoek prioriteit heeft gehad boven een fantastisch esthetisch resultaat. Dat is een keuze van de initiatiefneemster, die al een hele reeks van dit type atlassen voor binnen- en buitenland heeft gemaakt. Daarmee wordt de kritische blik van deze Atlas op de cultuur van Fryslân geplaatst binnen een groter geheel.

Deze filmimpressie is gemaakt in opdracht van Provinsje Fryslân voor de genomineerden van de Vredeman de Vriesprijs 2013. De film is gemaakt door Thomas Roebers & Bastiaan Blaauw

# vimeo.com/80546021 Uploaded 1,428 Views 0 Comments

VREDEMAN DE VRIESPRIJS 2013

BASTIAAN BLAAUW

Met de Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving hoopt de Provincie Fryslân een impuls te geven aan de belangstelling voor vormgeving in Fryslân. Alle disciplines die tot het domein van de vormgeving behoren, komen voor de prijs in aanmerking.
Voorwaarden…


+ More

Met de Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving hoopt de Provincie Fryslân een impuls te geven aan de belangstelling voor vormgeving in Fryslân. Alle disciplines die tot het domein van de vormgeving behoren, komen voor de prijs in aanmerking.
Voorwaarden voor deelname zijn dat vormgever en/of opdrachtgever in Fryslân gevestigd moet zijn om mee te kunnen dingen. Alleen ontwerpen die na 1 juli 2011 zijn gerealiseerd – hetzij als prototype hetzij als product - mogen worden ingezonden.
De winnaar (de combinatie vormgever en opdrachtgever) krijgt een oorkonde en een bedrag van € 5000,-. Ontvangers van Eervolle Vermeldingen krijgen € 500,-.

De organisatie van de Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving 2013 was in handen van Keunstwurk: het kenniscentrum voor cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst in Fryslân.

Browse This Channel

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.