VREDEMAN DE VRIESPRIJS 2013

Winnaar Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving 2013:

De winnaar van de Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving 2013 is architecte Nynke-Rixt Jukema. Haar ‘Dowetil’ voor het atelier van het Fries Museum is unaniem als beste inzending verkozen. Eigenzinnig, verfrissend, ambachtelijk, uitnodigend en heel goed passend in zijn omgeving. Dat waren de kwalificaties die de jury aan dit ruimtelijk ontwerp toekende. Een argument voor de kracht en de kwaliteit van dit ontwerp is dat de bij veel inzendingen zo verdeelde jury unaniem was in haar lof voor Nynke-Rixt Jukema. De jury prijst ook het Fries Museum als opdrachtgever, omdat het Jukema veel ruimte heeft geboden om tot een goed ontwerp te komen.

Opdrachtgever:
Fries Museum

Omschrijving:
Het atelier van het Fries Museum wordt gebruikt voor workshops, lessen, trainingen en filmvertoningen voor personen van alle leeftijden. Die multifunctionaliteit stelt eisen aan het meubilair. Het nieuw te ontwerpen meubilair – onder andere krukjes, uitklapbare tafels, verrijdbare tafels - moest flexibel, makkelijk op te bergen en aantrekkelijk zijn. En een Fryslângevoel uitstralen. De inspiratie voor het ontwerp is ontleend aan een vijf meter hoog raam bovenin de ruimte, dat associaties opriep met een duiventil. Die gedachte is vertaald in de opbergkast die veel weg heeft van een duivenkast, met de daarin opgeborgen krukjes als duiven. De krukjes hebben pootjes van verschillende soorten klei, een verwijzing naar het broedgedrag van duiven - die geen nesten bouwen maar bij voorkeur broeden in schoteltjes van klei – en naar het ontwerp van het Fries Museum zelf, dat volgens de architect, net als de Friezen, met de poten in de klei staat. Het meubilair is gemaakt door lokale ambachtslieden.

Jury:
Een mooie poëtische en tegelijk strak geregisseerde vertaling van het karakter van het pand en zijn omgeving. Het meubilair nodigt uit om te gebruiken. Eindelijk eens geen functioneel ontwerp dat in het teken staat van ruimtebesparing door stapelbare krukjes. Er wordt juist zoveel mogelijk ruimte gebruikt en daardoor wordt de kastwand een object op zich. Verfrissend is ook dat de pootjes van klei niet strak afgewerkt zijn. Er is gedacht aan de menselijke maat. Heel eigentijds. De rauwe uitwerking en ambachtelijke aanpak oogst waardering.

Deze filmimpressie is gemaakt in opdracht van Provinsje Fryslân voor de genomineerden van de Vredeman de Vriesprijs 2013. De film is gemaakt door Thomas Roebers & Bastiaan Blaauw

# vimeo.com/80550746 Uploaded 493 Views 0 Comments

VREDEMAN DE VRIESPRIJS 2013

BASTIAAN BLAAUW

Met de Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving hoopt de Provincie Fryslân een impuls te geven aan de belangstelling voor vormgeving in Fryslân. Alle disciplines die tot het domein van de vormgeving behoren, komen voor de prijs in aanmerking.
Voorwaarden…


+ More

Met de Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving hoopt de Provincie Fryslân een impuls te geven aan de belangstelling voor vormgeving in Fryslân. Alle disciplines die tot het domein van de vormgeving behoren, komen voor de prijs in aanmerking.
Voorwaarden voor deelname zijn dat vormgever en/of opdrachtgever in Fryslân gevestigd moet zijn om mee te kunnen dingen. Alleen ontwerpen die na 1 juli 2011 zijn gerealiseerd – hetzij als prototype hetzij als product - mogen worden ingezonden.
De winnaar (de combinatie vormgever en opdrachtgever) krijgt een oorkonde en een bedrag van € 5000,-. Ontvangers van Eervolle Vermeldingen krijgen € 500,-.

De organisatie van de Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving 2013 was in handen van Keunstwurk: het kenniscentrum voor cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst in Fryslân.

Browse This Channel

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.