VREDEMAN DE VRIESPRIJS 2013

Opdrachtgever:
Fries Scheepvaart Museum

Omschrijving:
In het kader van een grootscheepse verbouwing nam het Fries Scheepvaart Museum ook de huisstijl onder de loep. Uit drie ontwerpvoorstellen werd dat van Bernson gekozen. De uit blokjes en kwartrondjes opgebouwde vormentaal is niet alleen herkenbaar en onderscheidend als huisstijl, maar blijkt ook in andere grafische en digitale toepassingen heel goed te werken. Met de letter Noordvaan – volgens het museum ‘opvallend maar niet overheersend, stijlvol en rustig’ – denkt men nog jaren vooruit te kunnen.

Jury:
Een ontwerp dat getuigt van trots, kwaliteit en zorgvuldigheid. De typografie is strak en tegelijkertijd poëtisch. Er zijn velerlei geloofwaardige en passende visualisaties mee te maken: posters, vlaggen, vignetten, pictogrammen. De letter haalt het museum weg uit de sfeer van stoffigheid, het krijgt er een speels karakter door. Met alle waardering voor de speelsheid miste een jurylid soms wel de samenhang tussen de verschillende uitingen. Hier is ook duidelijk sprake van goed opdrachtgeverschap. Maar er is geen link met de provincie, het is een huisstijl die overal in Nederland tot zijn recht zou komen.

Deze filmimpressie is gemaakt in opdracht van Provinsje Fryslân voor de genomineerden van de Vredeman de Vriesprijs 2013. De film is gemaakt door Thomas Roebers & Bastiaan Blaauw

# vimeo.com/80550996 Uploaded 1,174 Plays 0 Comments

VREDEMAN DE VRIESPRIJS 2013

BASTIAAN BLAAUW

Met de Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving hoopt de Provincie Fryslân een impuls te geven aan de belangstelling voor vormgeving in Fryslân. Alle disciplines die tot het domein van de vormgeving behoren, komen voor de prijs in aanmerking.
Voorwaarden…


+ More

Met de Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving hoopt de Provincie Fryslân een impuls te geven aan de belangstelling voor vormgeving in Fryslân. Alle disciplines die tot het domein van de vormgeving behoren, komen voor de prijs in aanmerking.
Voorwaarden voor deelname zijn dat vormgever en/of opdrachtgever in Fryslân gevestigd moet zijn om mee te kunnen dingen. Alleen ontwerpen die na 1 juli 2011 zijn gerealiseerd – hetzij als prototype hetzij als product - mogen worden ingezonden.
De winnaar (de combinatie vormgever en opdrachtgever) krijgt een oorkonde en een bedrag van € 5000,-. Ontvangers van Eervolle Vermeldingen krijgen € 500,-.

De organisatie van de Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving 2013 was in handen van Keunstwurk: het kenniscentrum voor cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst in Fryslân.

Browse This Channel

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.