VREDEMAN DE VRIESPRIJS 2013

Opdrachtgever:
Elske Riemersma, Fotofabryk

Omschrijving:
Fotofabryk richt zich met cursussen, lezingen en workshops op beginnende fotografen. Er is niet alleen aandacht voor technische aspecten, maar juist ook voor de artistieke en inhoudelijke ontwikkeling. Fotografie gaat niet over megapixels, sluitertijden of scherpte, maar over kijken, keuzes maken, timing. De visuele identiteit van Fotofabryk weerspiegelt deze opvatting van fotografie in een enkele kenmerkende vorm: het venster. Als beeldelement is het venster het samenbindende aspect in alle uitingen van Fotofabryk.

Jury:
In al zijn eenvoud een heel sterke huisstijl. Een mooie vertaling ook van het uitgangspunt dat het bij fotografie niet gaat om techniek maar om inhoudelijkheid: om het maken van duidelijke keuzes en het afbakenen van je werk. Het valt toe te juichen dat een vereniging voor amateurfotografie zich zo professioneel presenteert. Er is veel samenhang tussen de vormgeving, de keuze van de foto’s en de redactie. En er spreekt een aspect van de tijdgeest uit: de amateur als de nieuwe professional. In print komt het venster wel beter tot zijn recht dan op de website, waar de toepassing van het beeldelement neigt naar vormdenken.

Deze filmimpressie is gemaakt in opdracht van Provinsje Fryslân voor de genomineerden van de Vredeman de Vriesprijs 2013. De film is gemaakt door Thomas Roebers & Bastiaan Blaauw

# vimeo.com/80551334 Uploaded 707 Views 0 Comments

VREDEMAN DE VRIESPRIJS 2013

BASTIAAN BLAAUW

Met de Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving hoopt de Provincie Fryslân een impuls te geven aan de belangstelling voor vormgeving in Fryslân. Alle disciplines die tot het domein van de vormgeving behoren, komen voor de prijs in aanmerking.
Voorwaarden…


+ More

Met de Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving hoopt de Provincie Fryslân een impuls te geven aan de belangstelling voor vormgeving in Fryslân. Alle disciplines die tot het domein van de vormgeving behoren, komen voor de prijs in aanmerking.
Voorwaarden voor deelname zijn dat vormgever en/of opdrachtgever in Fryslân gevestigd moet zijn om mee te kunnen dingen. Alleen ontwerpen die na 1 juli 2011 zijn gerealiseerd – hetzij als prototype hetzij als product - mogen worden ingezonden.
De winnaar (de combinatie vormgever en opdrachtgever) krijgt een oorkonde en een bedrag van € 5000,-. Ontvangers van Eervolle Vermeldingen krijgen € 500,-.

De organisatie van de Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving 2013 was in handen van Keunstwurk: het kenniscentrum voor cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst in Fryslân.

Browse This Channel

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.