VREDEMAN DE VRIESPRIJS 2013

Opdrachtgever:
Fries Museum

Omschrijving:
Het ontwerp geeft uitdrukking aan de gedachte: ‘het Fries Museum is van ons allemaal: ús in het hart’. Het Fries Museum is de plek waar de Friese identiteit en het Friese cultuurgoed tot hun recht moeten komen. Daarom is de Friese taal verwerkt in de naam van het museum. Het bezittelijk voornaamwoord ‘ús’ drukt uit dat er een krachtige binding bestaat tussen de Friezen en het Fries Museum. Voor het logo is een nieuw, schreefloos lettertype getekend: de Ús sans.

Jury:
Spierballentaal, een wat makkelijk constructivisme, onleesbaar, zegt een deel van de jury. Een ander deel vindt het logo krachtig en stimulerend. En typisch Fries. Over de kwaliteit van de Ús sans is de jury verdeeld. En dat is ze eveneens over het gebruik van het woordje ús. Dat wordt door enkele juryleden betuttelend en romantiserend gevonden, maar het zou ook betrokkenheid uitstralen en de toegankelijkheid van het museum verhogen. In elk geval zorgt het gebruik van ús ervoor dat het museum stevig in zijn regio wordt geplaatst. Alleen in Fryslân wordt deze taalkundige toepassing begrepen. Daarmee is het logo wel een statement geworden en wordt het Fries Museum echt iets van Fryslân.

Deze filmimpressie is gemaakt in opdracht van Provinsje Fryslân voor de genomineerden van de Vredeman de Vriesprijs 2013. De film is gemaakt door Thomas Roebers & Bastiaan Blaauw

# vimeo.com/80600303 Uploaded 486 Plays 0 Comments

VREDEMAN DE VRIESPRIJS 2013

BASTIAAN BLAAUW

Met de Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving hoopt de Provincie Fryslân een impuls te geven aan de belangstelling voor vormgeving in Fryslân. Alle disciplines die tot het domein van de vormgeving behoren, komen voor de prijs in aanmerking.
Voorwaarden…


+ More

Met de Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving hoopt de Provincie Fryslân een impuls te geven aan de belangstelling voor vormgeving in Fryslân. Alle disciplines die tot het domein van de vormgeving behoren, komen voor de prijs in aanmerking.
Voorwaarden voor deelname zijn dat vormgever en/of opdrachtgever in Fryslân gevestigd moet zijn om mee te kunnen dingen. Alleen ontwerpen die na 1 juli 2011 zijn gerealiseerd – hetzij als prototype hetzij als product - mogen worden ingezonden.
De winnaar (de combinatie vormgever en opdrachtgever) krijgt een oorkonde en een bedrag van € 5000,-. Ontvangers van Eervolle Vermeldingen krijgen € 500,-.

De organisatie van de Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving 2013 was in handen van Keunstwurk: het kenniscentrum voor cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst in Fryslân.

Browse This Channel

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.