VREDEMAN DE VRIESPRIJS 2013

Dit ontwerp werd onderscheiden met een eervolle vermelding.

Opdrachtgever:
Fries Museum / Bierman Henket architecten

Omschrijving:
Voor een van de wanden in de entreehal wilde het Fries Museum een ontwerp dat zowel voor Friezen als niet-Friezen herkenbaar moet zijn als Fryslân. Het werk zou ook het gemeenschapsgevoel en de trots van de Friezen moeten stimuleren. Uitgangspunt voor de ontwerper was het landschap: de weerbarstige kleigrond, de indrukwekkende luchten, het licht en de lage horizon. De wandbespanning van 22 meter lang en zes meter hoog is handgemaakt van wol en zijde, die met natuurlijke verfstoffen gekleurd zijn.

Jury:
Een helder concept, prachtige kleuren, een geweldige tactiliteit, het materiaal nodigt de museumbezoekers uit de wand aan te raken. Een deel van de jury roemt het niet-abstracte karakter van het werk: het durft verhalend èn monumentaal te zijn. Het werk gaat een relatie aan met de architectuur zonder het eigen karakter te verliezen. Sympathiek is ook de ambachtelijke wijze waarop de stof is geverfd en geknoopt.

Deze filmimpressie is gemaakt in opdracht van Provinsje Fryslân voor de genomineerden van de Vredeman de Vriesprijs 2013. De film is gemaakt door Thomas Roebers & Bastiaan Blaauw

# vimeo.com/80601981 Uploaded 267 Plays 0 Comments

VREDEMAN DE VRIESPRIJS 2013

BASTIAAN BLAAUW

Met de Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving hoopt de Provincie Fryslân een impuls te geven aan de belangstelling voor vormgeving in Fryslân. Alle disciplines die tot het domein van de vormgeving behoren, komen voor de prijs in aanmerking.
Voorwaarden…


+ More

Met de Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving hoopt de Provincie Fryslân een impuls te geven aan de belangstelling voor vormgeving in Fryslân. Alle disciplines die tot het domein van de vormgeving behoren, komen voor de prijs in aanmerking.
Voorwaarden voor deelname zijn dat vormgever en/of opdrachtgever in Fryslân gevestigd moet zijn om mee te kunnen dingen. Alleen ontwerpen die na 1 juli 2011 zijn gerealiseerd – hetzij als prototype hetzij als product - mogen worden ingezonden.
De winnaar (de combinatie vormgever en opdrachtgever) krijgt een oorkonde en een bedrag van € 5000,-. Ontvangers van Eervolle Vermeldingen krijgen € 500,-.

De organisatie van de Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving 2013 was in handen van Keunstwurk: het kenniscentrum voor cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst in Fryslân.

Browse This Channel

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.