Wales MEP / MYA Cymru

This module aims to develop your capacity to lead change in your school context. The main purpose of the module is to explore how all teachers can influence change and can lead the development of practice to enhance the learning of pupils. Nod y modiwl hwn yw datblygu’ch gallu i arwain newidiadau yng nghyd-destun eich ysgol chi. Prif ddiben y modiwl yw ymchwilio i’r ffyrdd y gall pob athro ac athrawes ddylanwadu ar newidiadau ac arwain at ddatblygu ymarfer er lles addysg y disgyblion.

# vimeo.com/239815983 Uploaded 11 Plays 0 Comments

Wales MEP / MYA Cymru

SOCSI TV Plus

The Masters in Educational Practice is delivered regionally across Wales on behalf of the Welsh Government, by an alliance of Cardiff, Aberystwyth and Bangor Universities, and the Institute of Education, University of London.

Mae’r radd Meistr mewn…


+ More

The Masters in Educational Practice is delivered regionally across Wales on behalf of the Welsh Government, by an alliance of Cardiff, Aberystwyth and Bangor Universities, and the Institute of Education, University of London.

Mae’r radd Meistr mewn Ymarfer Addysgol yn cael ei darparu’n rhanbarthol ledled Cymru ar ran Llywodraeth Cymru, a hynny gan gyfuniad o Brifysgolion Caerdydd, Aberystwyth a Bangor, a Sefydliad Addysg Prifysgol Llundain. Caiff y rhaglen gymorth rhwydwaith o athro-mentoriaid profiadol.

cf.ac.uk/mep

Browse This Channel

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.