Wales MEP / MYA Cymru

Introduction to Modules 4+5, The Masters in Educational Practice (MEP) Programme, Professor Mark Hadfield
The Masters in Educational Practice is delivered regionally across Wales on behalf of the Welsh Government, by an alliance of Cardiff, Aberystwyth and Bangor Universities, and the Institute of Education, University of London.

# vimeo.com/84120032 Uploaded 125 Plays / / 0 Comments Watch in Couch Mode

Wales MEP / MYA Cymru

SOCSI TV Plus

The Masters in Educational Practice is delivered regionally across Wales on behalf of the Welsh Government, by an alliance of Cardiff, Aberystwyth and Bangor Universities, and the Institute of Education, University of London.

Mae’r radd Meistr mewn


+ More

The Masters in Educational Practice is delivered regionally across Wales on behalf of the Welsh Government, by an alliance of Cardiff, Aberystwyth and Bangor Universities, and the Institute of Education, University of London.

Mae’r radd Meistr mewn Ymarfer Addysgol yn cael ei darparu’n rhanbarthol ledled Cymru ar ran Llywodraeth Cymru, a hynny gan gyfuniad o Brifysgolion Caerdydd, Aberystwyth a Bangor, a Sefydliad Addysg Prifysgol Llundain. Caiff y rhaglen gymorth rhwydwaith o athro-mentoriaid profiadol.

cf.ac.uk/mep

Browse This Channel

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels. Channels