Wales MEP / MYA Cymru

Wales MEP / MYA Cymru

SOCSI TV Plus

The Masters in Educational Practice is delivered regionally across Wales on behalf of the Welsh Government, by an alliance of Cardiff, Aberystwyth and Bangor Universities, and the Institute of Education, University of London.

Mae’r radd Meistr mewn…


+ More

The Masters in Educational Practice is delivered regionally across Wales on behalf of the Welsh Government, by an alliance of Cardiff, Aberystwyth and Bangor Universities, and the Institute of Education, University of London.

Mae’r radd Meistr mewn Ymarfer Addysgol yn cael ei darparu’n rhanbarthol ledled Cymru ar ran Llywodraeth Cymru, a hynny gan gyfuniad o Brifysgolion Caerdydd, Aberystwyth a Bangor, a Sefydliad Addysg Prifysgol Llundain. Caiff y rhaglen gymorth rhwydwaith o athro-mentoriaid profiadol.

cf.ac.uk/mep

Browse This Channel

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.