1. Vårdpersonal har en nyckelroll för att upptäcka och omhänderta kvinnor som utsätts för våld, för ett adekvat omhändertagande krävs kunskap.
  Webbstöd för vården är resultatet av ett regeringsuppdrag att utveckla och sprida webbstöd för hälso- och sjukvården och tandvården och har utarbetats av Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK; i samverkan med Socialstyrelsen. Det nationella kompetensstödet lyfter fram gällande regelverk, aktuell kunskap och konkret information om verksamma metoder för att upptäcka och arbeta med våldsutsatta.
  nck.uu.se/webbstodforvarden

  Gun Heimer, chef för Nationellt centrum för kvinnofrid, intervjuas.

  # vimeo.com/267554039 Uploaded 107 Plays 0 Comments
 2. Vårdpersonal har en nyckelroll för att upptäcka och omhänderta kvinnor som utsätts för våld, för ett adekvat omhändertagande krävs kunskap.
  Webbstöd för vården är resultatet av ett regeringsuppdrag att utveckla och sprida webbstöd för hälso- och sjukvården och tandvården och har utarbetats av Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK; i samverkan med Socialstyrelsen. Det nationella kompetensstödet lyfter fram gällande regelverk, aktuell kunskap och konkret information om verksamma metoder för att upptäcka och arbeta med våldsutsatta.
  nck.uu.se/webbstodforvarden

  Beatrice Hopstadius, Socialstyrelsen, intervjuas.

  # vimeo.com/267548907 Uploaded 46 Plays 0 Comments
 3. Vårdpersonal har en nyckelroll för att upptäcka och omhänderta kvinnor som utsätts för våld, för ett adekvat omhändertagande krävs kunskap.
  Webbstöd för vården är resultatet av ett regeringsuppdrag att utveckla och sprida webbstöd för hälso- och sjukvården och tandvården och har utarbetats av Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK; i samverkan med Socialstyrelsen. Det nationella kompetensstödet lyfter fram gällande regelverk, aktuell kunskap och konkret information om verksamma metoder för att upptäcka och arbeta med våldsutsatta.
  nck.uu.se/webbstodforvarden

  Karin Nilsson Kelly från Socialdepartementet intervjuas.

  # vimeo.com/267550413 Uploaded 54 Plays 0 Comments

Därför behövs webbstöd för vården

NCK PRO

De här tre korta filmerna har tagits fram för att sprida informationen om webbstöd för vården, ett webbaserat verktyg för hälso- och sjukvården och tandvårdens arbete mot våld i nära relationer. Du kan se dem här och dela dem i dina kanaler. Webbstöd…


+ More

De här tre korta filmerna har tagits fram för att sprida informationen om webbstöd för vården, ett webbaserat verktyg för hälso- och sjukvården och tandvårdens arbete mot våld i nära relationer. Du kan se dem här och dela dem i dina kanaler. Webbstöd för vården är utarbetat av Nationellt centrum för kvinnofrid i samverkan med Socialstyrelsen och finns på nck.uu.se/webbstodforvarden
Materialet får ej användas i kommersiellt syfte.

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.