1. Wzorowe Śląskie, czyli pierwszy taki program w regionie

  Młodzi projektanci, którzy są na początku swojej drogi zawodowej. Przedsiębiorcy, którzy do tej pory nie współpracowali z projektantami. I Wzorowe Śląskie – pierwszy tego typu program w regionie. Program, który dał szansę współpracy obu wspomnianym stronom.

  Badania przeprowadzone wśród śląskich przedsiębiorców w 2011 roku pokazały duży potencjał projektowy drzemiący na Śląsku. 33% przedsiębiorców na Śląsku planuje w najbliższym czasie wdrożenie nowego produktu lub usługi, a aż 43% zastanawia się nad tym. 62% projektantów pracujących w zawodzie ocenia dobrze rozwój designu w woj. Śląskim (*O designie w województwie śląskim. Opinie śląskich projektantów, przedsiębiorców i samorządów lokalnych; Paulina Rojek-Adamek, Grzegorz Gawron; wydawca: Zamek Cieszyn w ramach Design Silesia, 2011.) To spostrzeżenie było jednym z impulsów do stworzenia programu, który pozwoliłby poszerzyć kompetencje firm dzięki współpracy z projektantami oraz umożliwił zdobycie doświadczenia młodym śląskim dizajnerom. Druga edycja projektu Design Silesia, realizowana w 2012 roku dała możliwość finansowania, tak więc zrodziło się Wzorowe Śląskie. – Mamy przedsiębiorców, którzy nie współpracowali wcześniej z projektantami i młodych projektantów z niewielkim doświadczeniem. Jednym słowem to recepta na porażkę – żartował Janusz Konaszewski podczas pierwszego, roboczego spotkania z udziałem wszystkich zespołów. Aby zmniejszyć ryzyko wspomnainej katastrofy, nad calym procesem projektowym czuwali trenerzy – projektanci z dużym doświadczeniem zawodowym. Wszystkich czekała droga w nieznane, która trwała rok.

  Pierwszym wyzwaniem było stworzenie zespołów projektowych i określenie zadań z jakimi przyjdzie się im zmierzyć. Uczestników zadania wybierali: prof. Czesława Frejlich (redaktor naszelna 2+3D, wykładowca ASP w Krakowie), dr Andrzej Sobaś (wykładowca ASP w Katowicach), dr Janusz Konaszewski (wykładowca ASP w Łodzi), Barbara Szafir (dyrektorka EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego), Ewa Gołębiowska (dyrektorka Zamku Cieszyn) oraz dwie administratorki zadania z ramienia Zamku Cieszyn: Magdalena Mendrek i Katarzyna Pełka. Zgłosiło się 31 projektantów i 10 firm. Do pracy nad projektem kolekcji wyrobów tekstylnych dla dzieci zostali wybrani: Martyna Ochojska, Łukasz Roth oraz Sandra Szandar, młodzi projektanci, którzy nie znali się wcześniej. Projekt miał powstać na zlecenie firmy Novus. Ich trenerką została Renata Kalarus. Do projektu aranżacji wnętrza wagonu pasażerskiego zaproszono dwa zespoły projektantów Macieja i Tomasza Niemców oraz projektantki Sabinę Knapczyk, Martę Dziubę i Aleksandrę Satławę. Trenerką Grupy projektowej 300% została prof. Agata Danielak-Kujda. Także Paulina Kosma, Alicja Bąk i Dominika Wójcik rozpoczęły pracę jako zespół utworzony przez jury, którego zadaniem było zaprojektowanie rozkładów jazdy komunikacji miejskiej w Cieszynie. Trenerką została dr Justyna Kucharczyk. Kolektyw projektowy MUSK poproszono o samodzielne stworzenie projektu promocji usług noclegowych na terenie woj. śląskiego.

  W kwietniu 2012 zespoły projektowe przystąpiły do intensywnej pracy, która trwała aż do grudnia. Celem było stworzenie projektów gotowych do wdrożenia. Już pierwsze tygodnie pokazały trudności w komunikacji nie tylko w zespołach projektowych, ale pomiędzy wszystkimi stronami projektu. Mimo dużych starań nie udało nam się także przekonać jednego z przedsiębiorców do pozostania w programie. Przeważyły kwestie finansowe oraz zaangażowanie w inne projekty. Pomimo trudności, udało się doprowadzić wszystkie cztery zadania projektowe do końca. Jako koordynator otrzymaliśmy od zespołów projektowych cztery fantastyczne projekty, każdy z nich został przyjęty przed firmy z dużą aprobatą. Co więcej każdy z przedsiębiorców zaakceptował każdy szczegół „swojego“ projektu. Czekamy zatem na wdrożenia! Natomiast w 2013 kolejne, interdyscyplinarne zespoły rozpoczynają współpracę przy projektownaiu nowych lub ulepszaniu już istniejących usług. Okazją jest zadanie „DESIGN...DO USŁUG! w przedsiębiorstwach“ realizowane dzięki Design Silesia.
  Katarzyna Pełka, Magdalena Mendrek – administratorki zadania Wzorowe Śląskie

  Wzorowe Śląskie w liczbach:
  12 – miesięcy trwania programu
  31 – zgłoszonych projektantów
  10 – zgłoszonych firm
  16 – wyłonieni w drodze rekrutacji projektanci
  4 – zespoły projektowe uczestniczące w programie
  4 – firmy wyłonione w drodze rekrutacji i uczestniczące w programie
  3 – trenerki koordynujące procesy projektowe

  Produkcja: http://www.redknifefilms.com

  # vimeo.com/59137952 Uploaded 1,321 Plays 0 Comments
 2. Wzorowe Śląskie, czyli pierwszy taki program w regionie

  Młodzi projektanci, którzy są na początku swojej drogi zawodowej. Przedsiębiorcy, którzy do tej pory nie współpracowali z projektantami. I Wzorowe Śląskie – pierwszy tego typu program w regionie. Program, który dał szansę współpracy obu wspomnianym stronom.

  Badania przeprowadzone wśród śląskich przedsiębiorców w 2011 roku pokazały duży potencjał projektowy drzemiący na Śląsku. 33% przedsiębiorców na Śląsku planuje w najbliższym czasie wdrożenie nowego produktu lub usługi, a aż 43% zastanawia się nad tym. 62% projektantów pracujących w zawodzie ocenia dobrze rozwój designu w woj. Śląskim (*O designie w województwie śląskim. Opinie śląskich projektantów, przedsiębiorców i samorządów lokalnych; Paulina Rojek-Adamek, Grzegorz Gawron; wydawca: Zamek Cieszyn w ramach Design Silesia, 2011.) To spostrzeżenie było jednym z impulsów do stworzenia programu, który pozwoliłby poszerzyć kompetencje firm dzięki współpracy z projektantami oraz umożliwił zdobycie doświadczenia młodym śląskim dizajnerom. Druga edycja projektu Design Silesia, realizowana w 2012 roku dała możliwość finansowania, tak więc zrodziło się Wzorowe Śląskie. – Mamy przedsiębiorców, którzy nie współpracowali wcześniej z projektantami i młodych projektantów z niewielkim doświadczeniem. Jednym słowem to recepta na porażkę – żartował Janusz Konaszewski podczas pierwszego, roboczego spotkania z udziałem wszystkich zespołów. Aby zmniejszyć ryzyko wspomnainej katastrofy, nad calym procesem projektowym czuwali trenerzy – projektanci z dużym doświadczeniem zawodowym. Wszystkich czekała droga w nieznane, która trwała rok.

  Pierwszym wyzwaniem było stworzenie zespołów projektowych i określenie zadań z jakimi przyjdzie się im zmierzyć. Uczestników zadania wybierali: prof. Czesława Frejlich (redaktor naszelna 2+3D, wykładowca ASP w Krakowie), dr Andrzej Sobaś (wykładowca ASP w Katowicach), dr Janusz Konaszewski (wykładowca ASP w Łodzi), Barbara Szafir (dyrektorka EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego), Ewa Gołębiowska (dyrektorka Zamku Cieszyn) oraz dwie administratorki zadania z ramienia Zamku Cieszyn: Magdalena Mendrek i Katarzyna Pełka. Zgłosiło się 31 projektantów i 10 firm. Do pracy nad projektem kolekcji wyrobów tekstylnych dla dzieci zostali wybrani: Martyna Ochojska, Łukasz Roth oraz Sandra Szandar, młodzi projektanci, którzy nie znali się wcześniej. Projekt miał powstać na zlecenie firmy Novus. Ich trenerką została Renata Kalarus. Do projektu aranżacji wnętrza wagonu pasażerskiego zaproszono dwa zespoły projektantów Macieja i Tomasza Niemców oraz projektantki Sabinę Knapczyk, Martę Dziubę i Aleksandrę Satławę. Trenerką Grupy projektowej 300% została prof. Agata Danielak-Kujda. Także Paulina Kosma, Alicja Bąk i Dominika Wójcik rozpoczęły pracę jako zespół utworzony przez jury, którego zadaniem było zaprojektowanie rozkładów jazdy komunikacji miejskiej w Cieszynie. Trenerką została dr Justyna Kucharczyk. Kolektyw projektowy MUSK poproszono o samodzielne stworzenie projektu promocji usług noclegowych na terenie woj. śląskiego.

  W kwietniu 2012 zespoły projektowe przystąpiły do intensywnej pracy, która trwała aż do grudnia. Celem było stworzenie projektów gotowych do wdrożenia. Już pierwsze tygodnie pokazały trudności w komunikacji nie tylko w zespołach projektowych, ale pomiędzy wszystkimi stronami projektu. Mimo dużych starań nie udało nam się także przekonać jednego z przedsiębiorców do pozostania w programie. Przeważyły kwestie finansowe oraz zaangażowanie w inne projekty. Pomimo trudności, udało się doprowadzić wszystkie cztery zadania projektowe do końca. Jako koordynator otrzymaliśmy od zespołów projektowych cztery fantastyczne projekty, każdy z nich został przyjęty przed firmy z dużą aprobatą. Co więcej każdy z przedsiębiorców zaakceptował każdy szczegół „swojego“ projektu. Czekamy zatem na wdrożenia! Natomiast w 2013 kolejne, interdyscyplinarne zespoły rozpoczynają współpracę przy projektownaiu nowych lub ulepszaniu już istniejących usług. Okazją jest zadanie „DESIGN...DO USŁUG! w przedsiębiorstwach“ realizowane dzięki Design Silesia.
  Katarzyna Pełka, Magdalena Mendrek – administratorki zadania Wzorowe Śląskie

  Wzorowe Śląskie w liczbach:
  12 – miesięcy trwania programu
  31 – zgłoszonych projektantów
  10 – zgłoszonych firm
  16 – wyłonieni w drodze rekrutacji projektanci
  4 – zespoły projektowe uczestniczące w programie
  4 – firmy wyłonione w drodze rekrutacji i uczestniczące w programie
  3 – trenerki koordynujące procesy projektowe

  Produkcja: http://www.facebook.com/redKnifeFilms | http://www.redknifefilms.com

  # vimeo.com/59137515 Uploaded 416 Plays 0 Comments
 3. Wzorowe Śląskie, czyli pierwszy taki program w regionie

  Młodzi projektanci, którzy są na początku swojej drogi zawodowej. Przedsiębiorcy, którzy do tej pory nie współpracowali z projektantami. I Wzorowe Śląskie – pierwszy tego typu program w regionie. Program, który dał szansę współpracy obu wspomnianym stronom.

  Badania przeprowadzone wśród śląskich przedsiębiorców w 2011 roku pokazały duży potencjał projektowy drzemiący na Śląsku. 33% przedsiębiorców na Śląsku planuje w najbliższym czasie wdrożenie nowego produktu lub usługi, a aż 43% zastanawia się nad tym. 62% projektantów pracujących w zawodzie ocenia dobrze rozwój designu w woj. Śląskim (*O designie w województwie śląskim. Opinie śląskich projektantów, przedsiębiorców i samorządów lokalnych; Paulina Rojek-Adamek, Grzegorz Gawron; wydawca: Zamek Cieszyn w ramach Design Silesia, 2011.) To spostrzeżenie było jednym z impulsów do stworzenia programu, który pozwoliłby poszerzyć kompetencje firm dzięki współpracy z projektantami oraz umożliwił zdobycie doświadczenia młodym śląskim dizajnerom. Druga edycja projektu Design Silesia, realizowana w 2012 roku dała możliwość finansowania, tak więc zrodziło się Wzorowe Śląskie. – Mamy przedsiębiorców, którzy nie współpracowali wcześniej z projektantami i młodych projektantów z niewielkim doświadczeniem. Jednym słowem to recepta na porażkę – żartował Janusz Konaszewski podczas pierwszego, roboczego spotkania z udziałem wszystkich zespołów. Aby zmniejszyć ryzyko wspomnainej katastrofy, nad calym procesem projektowym czuwali trenerzy – projektanci z dużym doświadczeniem zawodowym. Wszystkich czekała droga w nieznane, która trwała rok.

  Pierwszym wyzwaniem było stworzenie zespołów projektowych i określenie zadań z jakimi przyjdzie się im zmierzyć. Uczestników zadania wybierali: prof. Czesława Frejlich (redaktor naszelna 2+3D, wykładowca ASP w Krakowie), dr Andrzej Sobaś (wykładowca ASP w Katowicach), dr Janusz Konaszewski (wykładowca ASP w Łodzi), Barbara Szafir (dyrektorka EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego), Ewa Gołębiowska (dyrektorka Zamku Cieszyn) oraz dwie administratorki zadania z ramienia Zamku Cieszyn: Magdalena Mendrek i Katarzyna Pełka. Zgłosiło się 31 projektantów i 10 firm. Do pracy nad projektem kolekcji wyrobów tekstylnych dla dzieci zostali wybrani: Martyna Ochojska, Łukasz Roth oraz Sandra Szandar, młodzi projektanci, którzy nie znali się wcześniej. Projekt miał powstać na zlecenie firmy Novus. Ich trenerką została Renata Kalarus. Do projektu aranżacji wnętrza wagonu pasażerskiego zaproszono dwa zespoły projektantów Macieja i Tomasza Niemców oraz projektantki Sabinę Knapczyk, Martę Dziubę i Aleksandrę Satławę. Trenerką Grupy projektowej 300% została prof. Agata Danielak-Kujda. Także Paulina Kosma, Alicja Bąk i Dominika Wójcik rozpoczęły pracę jako zespół utworzony przez jury, którego zadaniem było zaprojektowanie rozkładów jazdy komunikacji miejskiej w Cieszynie. Trenerką została dr Justyna Kucharczyk. Kolektyw projektowy MUSK poproszono o samodzielne stworzenie projektu promocji usług noclegowych na terenie woj. śląskiego.

  W kwietniu 2012 zespoły projektowe przystąpiły do intensywnej pracy, która trwała aż do grudnia. Celem było stworzenie projektów gotowych do wdrożenia. Już pierwsze tygodnie pokazały trudności w komunikacji nie tylko w zespołach projektowych, ale pomiędzy wszystkimi stronami projektu. Mimo dużych starań nie udało nam się także przekonać jednego z przedsiębiorców do pozostania w programie. Przeważyły kwestie finansowe oraz zaangażowanie w inne projekty. Pomimo trudności, udało się doprowadzić wszystkie cztery zadania projektowe do końca. Jako koordynator otrzymaliśmy od zespołów projektowych cztery fantastyczne projekty, każdy z nich został przyjęty przed firmy z dużą aprobatą. Co więcej każdy z przedsiębiorców zaakceptował każdy szczegół „swojego“ projektu. Czekamy zatem na wdrożenia! Natomiast w 2013 kolejne, interdyscyplinarne zespoły rozpoczynają współpracę przy projektownaiu nowych lub ulepszaniu już istniejących usług. Okazją jest zadanie „DESIGN...DO USŁUG! w przedsiębiorstwach“ realizowane dzięki Design Silesia.
  Katarzyna Pełka, Magdalena Mendrek – administratorki zadania Wzorowe Śląskie

  Wzorowe Śląskie w liczbach:
  12 – miesięcy trwania programu
  31 – zgłoszonych projektantów
  10 – zgłoszonych firm
  16 – wyłonieni w drodze rekrutacji projektanci
  4 – zespoły projektowe uczestniczące w programie
  4 – firmy wyłonione w drodze rekrutacji i uczestniczące w programie
  3 – trenerki koordynujące procesy projektowe

  # vimeo.com/59141485 Uploaded 268 Plays 0 Comments
 4. Wzorowe Śląskie, czyli pierwszy taki program w regionie

  Młodzi projektanci, którzy są na początku swojej drogi zawodowej. Przedsiębiorcy, którzy do tej pory nie współpracowali z projektantami. I Wzorowe Śląskie – pierwszy tego typu program w regionie. Program, który dał szansę współpracy obu wspomnianym stronom.

  Badania przeprowadzone wśród śląskich przedsiębiorców w 2011 roku pokazały duży potencjał projektowy drzemiący na Śląsku. 33% przedsiębiorców na Śląsku planuje w najbliższym czasie wdrożenie nowego produktu lub usługi, a aż 43% zastanawia się nad tym. 62% projektantów pracujących w zawodzie ocenia dobrze rozwój designu w woj. Śląskim (*O designie w województwie śląskim. Opinie śląskich projektantów, przedsiębiorców i samorządów lokalnych; Paulina Rojek-Adamek, Grzegorz Gawron; wydawca: Zamek Cieszyn w ramach Design Silesia, 2011.) To spostrzeżenie było jednym z impulsów do stworzenia programu, który pozwoliłby poszerzyć kompetencje firm dzięki współpracy z projektantami oraz umożliwił zdobycie doświadczenia młodym śląskim dizajnerom. Druga edycja projektu Design Silesia, realizowana w 2012 roku dała możliwość finansowania, tak więc zrodziło się Wzorowe Śląskie. – Mamy przedsiębiorców, którzy nie współpracowali wcześniej z projektantami i młodych projektantów z niewielkim doświadczeniem. Jednym słowem to recepta na porażkę – żartował Janusz Konaszewski podczas pierwszego, roboczego spotkania z udziałem wszystkich zespołów. Aby zmniejszyć ryzyko wspomnainej katastrofy, nad calym procesem projektowym czuwali trenerzy – projektanci z dużym doświadczeniem zawodowym. Wszystkich czekała droga w nieznane, która trwała rok.

  Pierwszym wyzwaniem było stworzenie zespołów projektowych i określenie zadań z jakimi przyjdzie się im zmierzyć. Uczestników zadania wybierali: prof. Czesława Frejlich (redaktor naszelna 2+3D, wykładowca ASP w Krakowie), dr Andrzej Sobaś (wykładowca ASP w Katowicach), dr Janusz Konaszewski (wykładowca ASP w Łodzi), Barbara Szafir (dyrektorka EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego), Ewa Gołębiowska (dyrektorka Zamku Cieszyn) oraz dwie administratorki zadania z ramienia Zamku Cieszyn: Magdalena Mendrek i Katarzyna Pełka. Zgłosiło się 31 projektantów i 10 firm. Do pracy nad projektem kolekcji wyrobów tekstylnych dla dzieci zostali wybrani: Martyna Ochojska, Łukasz Roth oraz Sandra Szandar, młodzi projektanci, którzy nie znali się wcześniej. Projekt miał powstać na zlecenie firmy Novus. Ich trenerką została Renata Kalarus. Do projektu aranżacji wnętrza wagonu pasażerskiego zaproszono dwa zespoły projektantów Macieja i Tomasza Niemców oraz projektantki Sabinę Knapczyk, Martę Dziubę i Aleksandrę Satławę. Trenerką Grupy projektowej 300% została prof. Agata Danielak-Kujda. Także Paulina Kosma, Alicja Bąk i Dominika Wójcik rozpoczęły pracę jako zespół utworzony przez jury, którego zadaniem było zaprojektowanie rozkładów jazdy komunikacji miejskiej w Cieszynie. Trenerką została dr Justyna Kucharczyk. Kolektyw projektowy MUSK poproszono o samodzielne stworzenie projektu promocji usług noclegowych na terenie woj. śląskiego.

  W kwietniu 2012 zespoły projektowe przystąpiły do intensywnej pracy, która trwała aż do grudnia. Celem było stworzenie projektów gotowych do wdrożenia. Już pierwsze tygodnie pokazały trudności w komunikacji nie tylko w zespołach projektowych, ale pomiędzy wszystkimi stronami projektu. Mimo dużych starań nie udało nam się także przekonać jednego z przedsiębiorców do pozostania w programie. Przeważyły kwestie finansowe oraz zaangażowanie w inne projekty. Pomimo trudności, udało się doprowadzić wszystkie cztery zadania projektowe do końca. Jako koordynator otrzymaliśmy od zespołów projektowych cztery fantastyczne projekty, każdy z nich został przyjęty przed firmy z dużą aprobatą. Co więcej każdy z przedsiębiorców zaakceptował każdy szczegół „swojego“ projektu. Czekamy zatem na wdrożenia! Natomiast w 2013 kolejne, interdyscyplinarne zespoły rozpoczynają współpracę przy projektownaiu nowych lub ulepszaniu już istniejących usług. Okazją jest zadanie „DESIGN...DO USŁUG! w przedsiębiorstwach“ realizowane dzięki Design Silesia.
  Katarzyna Pełka, Magdalena Mendrek – administratorki zadania Wzorowe Śląskie

  Wzorowe Śląskie w liczbach:
  12 – miesięcy trwania programu
  31 – zgłoszonych projektantów
  10 – zgłoszonych firm
  16 – wyłonieni w drodze rekrutacji projektanci
  4 – zespoły projektowe uczestniczące w programie
  4 – firmy wyłonione w drodze rekrutacji i uczestniczące w programie
  3 – trenerki koordynujące procesy projektowe

  # vimeo.com/59147029 Uploaded 253 Plays 0 Comments

Wzorowe Śląskie

RedKnife Films

Wzorowe Śląskie, czyli pierwszy taki program w regionie

Młodzi projektanci, którzy są na początku swojej drogi zawodowej. Przedsiębiorcy, którzy do tej pory nie współpracowali z projektantami. I Wzorowe Śląskie – pierwszy tego typu program w regionie.…


+ More

Wzorowe Śląskie, czyli pierwszy taki program w regionie

Młodzi projektanci, którzy są na początku swojej drogi zawodowej. Przedsiębiorcy, którzy do tej pory nie współpracowali z projektantami. I Wzorowe Śląskie – pierwszy tego typu program w regionie. Program, który dał szansę współpracy obu wspomnianym stronom.

Badania przeprowadzone wśród śląskich przedsiębiorców w 2011 roku pokazały duży potencjał projektowy drzemiący na Śląsku. 33% przedsiębiorców na Śląsku planuje w najbliższym czasie wdrożenie nowego produktu lub usługi, a aż 43% zastanawia się nad tym. 62% projektantów pracujących w zawodzie ocenia dobrze rozwój designu w woj. Śląskim (*O designie w województwie śląskim. Opinie śląskich projektantów, przedsiębiorców i samorządów lokalnych; Paulina Rojek-Adamek, Grzegorz Gawron; wydawca: Zamek Cieszyn w ramach Design Silesia, 2011.) To spostrzeżenie było jednym z impulsów do stworzenia programu, który pozwoliłby poszerzyć kompetencje firm dzięki współpracy z projektantami oraz umożliwił zdobycie doświadczenia młodym śląskim dizajnerom. Druga edycja projektu Design Silesia, realizowana w 2012 roku dała możliwość finansowania, tak więc zrodziło się Wzorowe Śląskie. – Mamy przedsiębiorców, którzy nie współpracowali wcześniej z projektantami i młodych projektantów z niewielkim doświadczeniem. Jednym słowem to recepta na porażkę – żartował Janusz Konaszewski podczas pierwszego, roboczego spotkania z udziałem wszystkich zespołów. Aby zmniejszyć ryzyko wspomnainej katastrofy, nad calym procesem projektowym czuwali trenerzy – projektanci z dużym doświadczeniem zawodowym. Wszystkich czekała droga w nieznane, która trwała rok.

Pierwszym wyzwaniem było stworzenie zespołów projektowych i określenie zadań z jakimi przyjdzie się im zmierzyć. Uczestników zadania wybierali: prof. Czesława Frejlich (redaktor naszelna 2+3D, wykładowca ASP w Krakowie), dr Andrzej Sobaś (wykładowca ASP w Katowicach), dr Janusz Konaszewski (wykładowca ASP w Łodzi), Barbara Szafir (dyrektorka EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego), Ewa Gołębiowska (dyrektorka Zamku Cieszyn) oraz dwie administratorki zadania z ramienia Zamku Cieszyn: Magdalena Mendrek i Katarzyna Pełka. Zgłosiło się 31 projektantów i 10 firm. Do pracy nad projektem kolekcji wyrobów tekstylnych dla dzieci zostali wybrani: Martyna Ochojska, Łukasz Roth oraz Sandra Szandar, młodzi projektanci, którzy nie znali się wcześniej. Projekt miał powstać na zlecenie firmy Novus. Ich trenerką została Renata Kalarus. Do projektu aranżacji wnętrza wagonu pasażerskiego zaproszono dwa zespoły projektantów Macieja i Tomasza Niemców oraz projektantki Sabinę Knapczyk, Martę Dziubę i Aleksandrę Satławę. Trenerką Grupy projektowej 300% została prof. Agata Danielak-Kujda. Także Paulina Kosma, Alicja Bąk i Dominika Wójcik rozpoczęły pracę jako zespół utworzony przez jury, którego zadaniem było zaprojektowanie rozkładów jazdy komunikacji miejskiej w Cieszynie. Trenerką została dr Justyna Kucharczyk. Kolektyw projektowy MUSK poproszono o samodzielne stworzenie projektu promocji usług noclegowych na terenie woj. śląskiego.

W kwietniu 2012 zespoły projektowe przystąpiły do intensywnej pracy, która trwała aż do grudnia. Celem było stworzenie projektów gotowych do wdrożenia. Już pierwsze tygodnie pokazały trudności w komunikacji nie tylko w zespołach projektowych, ale pomiędzy wszystkimi stronami projektu. Mimo dużych starań nie udało nam się także przekonać jednego z przedsiębiorców do pozostania w programie. Przeważyły kwestie finansowe oraz zaangażowanie w inne projekty. Pomimo trudności, udało się doprowadzić wszystkie cztery zadania projektowe do końca. Jako koordynator otrzymaliśmy od zespołów projektowych cztery fantastyczne projekty, każdy z nich został przyjęty przed firmy z dużą aprobatą. Co więcej każdy z przedsiębiorców zaakceptował każdy szczegół „swojego“ projektu. Czekamy zatem na wdrożenia! Natomiast w 2013 kolejne, interdyscyplinarne zespoły rozpoczynają współpracę przy projektownaiu nowych lub ulepszaniu już istniejących usług. Okazją jest zadanie „DESIGN...DO USŁUG! w przedsiębiorstwach“ realizowane dzięki Design Silesia.
Katarzyna Pełka, Magdalena Mendrek – administratorki zadania Wzorowe Śląskie

Wzorowe Śląskie w liczbach:
12 – miesięcy trwania programu
31 – zgłoszonych projektantów
10 – zgłoszonych firm
16 – wyłonieni w drodze rekrutacji projektanci
4 – zespoły projektowe uczestniczące w programie
4 – firmy wyłonione w drodze rekrutacji i uczestniczące w programie
3 – trenerki koordynujące procesy projektowe

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.