XCÈNTRIC. El cinema del CCCB

El cicle “Affected Words” aborda les relacions entre llenguatge, societat i tecnologia. Als programes “Meditacions del present”, “I diari di Angela”, “Vitesse Women” i “Fet (a Mà) a Holanda” veurem exploracions íntimes de dones cineastes. El material d’arxiu resignificat de “Retracted Cinema”, films del col·lectiu Obscuritads o Súper-8 recent a Barcelona presenten un cinema diferent i radical. Un homenatge a Carles Santos clou la temporada.

# vimeo.com/392946533 Uploaded 215 Views 0 Comments

XCÈNTRIC. El cinema del CCCB

CCCB

En aquest canal trobareu els vídeos promocionals de les diferents temporades de Xcèntric. El cinema del CCCB. Les pel·lícules que conformen les sessions de Xcèntric tenen en comú la seva difícil visibilitat, l’escassa o nul·la circulació en els circuits…


+ More

En aquest canal trobareu els vídeos promocionals de les diferents temporades de Xcèntric. El cinema del CCCB. Les pel·lícules que conformen les sessions de Xcèntric tenen en comú la seva difícil visibilitat, l’escassa o nul·la circulació en els circuits de distribució audiovisual i el fet de ser, totes elles, obres de creació personal i amb un fort compromís per part dels autors, tant en els continguts com en les solucions formals.

Així mateix, Xcèntric ha multiplicat els projectes i les plataformes des de les quals donar a conèixer aquest cinema, com ara l’Arxiu Xcèntric, amb més de 700 títols de cinema experimental, obert a tothom.

Més informació: cccb.org/xcentric/ca/

En este canal vais a encontrar los vídeos promocionales de las diferentes temporadas de Xcèntric. El cine del CCCB. Las películas que conforman las sesiones de Xcèntric tienen en común su difícil visibilidad, su escasa o nula circulación en los circuitos de distribución audiovisual y el hecho de ser, todas ellas, obras de creación personal y con un fuerte compromiso por parte de sus autores, tanto en los contenidos como en las soluciones formales.

Asimismo, Xcèntric ha multiplicado los proyectos y las plataformas desde las que dar a conocer este cine, como el Archivo Xcèntric, con más de 700 títulos de cine experimental, abierto a todo el mundo.

cccb.org/xcentric/es/

On this channel you’ll find promotional videos of the various seasons of Xcèntric: the CCCB’s Cinema. The films that make up Xcèntric sessions have in common the fact that they are hard to track down and are rarely if ever included in audiovisual distribution circuits. They are all works of personal creation by committed filmmakers, as shown by the content and the formal solutions used.

Xcèntric has also multiplied the projects and platforms for presenting this cinema, such as the Xcèntric Archive, containing over 700 experimental films and open to the public.

cccb.org/xcentric/en/

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.