Children in Wales

Joined
Wales

User Stats

Profile Images

User Bio

Children in Wales is the national umbrella organisation for those working with children and young people in Wales and our aims are to promote the interests of these groups and take action to meet their needs.

Plant yng Nghymru yw’r sefydliad ymbarél cenedlaethol ar gyfer rhai’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. Ein hamcanion yw hyrwyddo buddiannau’r grwpiau hyn a gweithredu i ddiwallu eu hanghenion.

External Links

Following

  1. ProMo-Cymru