Culture.pl PRO

Joined
Warsaw, Poland

User Stats

Profile Images

User Bio

It is an Internet portal dedicated to the Polish culture, whose main task is to promote the achievements of Polish artists around the world. This rich compendium of knowledge is comprised of an information part about the cultural events in Poland and abroad, and a database containing biographic entries, essays, descriptions of works, presentations of cultural institutions and other materials.

Portal stworzony i prowadzony przez Instytut Adama Mickiewicza, poświęcony polskiej kulturze. Głównym jego celem jest promownie na świecie polskich twórców. Stanowi bogate kompendium wiedzy, podzielone na część informacyjną: wydarzenia kulturalne w kraju i za granicą oraz część encyklopedyczno - słownikową zawierającą biogramy twórców, eseje, opisy dzieł, prezentacje instytucji kultury i inne.

External Links

Following

 1. Redhorse Studio
 2. Sony Professional USA
 3. WORKSHOPFILMS.ORG
 4. Alexander Svishchenkov
 5. gryfnie
 6. Doreen Farewell
 7. Big Blue Unlimited
 8. piotr wagner
 9. Akademia Kolberga
 10. Jarek Tokarski
 11. Etienne Meyer
 12. archmag
 13. UBERcut
 14. WWAA
 15. shams
 16. Zachęta
 17. Olga Mykytei
 18. Slingshot

+ See all 680