Culture.pl PRO

Joined
Warsaw, Poland

User Stats

Profile Images

User Bio

It is an Internet portal dedicated to the Polish culture, whose main task is to promote the achievements of Polish artists around the world. This rich compendium of knowledge is comprised of an information part about the cultural events in Poland and abroad, and a database containing biographic entries, essays, descriptions of works, presentations of cultural institutions and other materials.

Portal stworzony i prowadzony przez Instytut Adama Mickiewicza, poświęcony polskiej kulturze. Głównym jego celem jest promownie na świecie polskich twórców. Stanowi bogate kompendium wiedzy, podzielone na część informacyjną: wydarzenia kulturalne w kraju i za granicą oraz część encyklopedyczno - słownikową zawierającą biogramy twórców, eseje, opisy dzieł, prezentacje instytucji kultury i inne.

External Links

Following

 1. Sony Professional USA
 2. WORKSHOP FILMS
 3. Alexander Svishchenkov
 4. gryfnie
 5. Doreen Farewell
 6. Big Blue Unlimited
 7. piotr wagner
 8. Akademia Kolberga
 9. Jarek Tokarski
 10. Etienne Meyer
 11. archmag
 12. UBERcut
 13. WWAA
 14. shams
 15. Zachęta
 16. Olga Mykytei
 17. Slingshot
 18. Małgorzata Jurczak

+ See all 680