Culture.pl PRO

Joined
Warsaw, Poland

User Stats

Profile Images

User Bio

It is an Internet portal dedicated to the Polish culture, whose main task is to promote the achievements of Polish artists around the world. This rich compendium of knowledge is comprised of an information part about the cultural events in Poland and abroad, and a database containing biographic entries, essays, descriptions of works, presentations of cultural institutions and other materials.

Portal stworzony i prowadzony przez Instytut Adama Mickiewicza, poświęcony polskiej kulturze. Głównym jego celem jest promownie na świecie polskich twórców. Stanowi bogate kompendium wiedzy, podzielone na część informacyjną: wydarzenia kulturalne w kraju i za granicą oraz część encyklopedyczno - słownikową zawierającą biogramy twórców, eseje, opisy dzieł, prezentacje instytucji kultury i inne.

External Links

Following

 1. Mariusz @ Audiowizualny.com
 2. Animacja Kultury IKP UW
 3. Bart Pogoda
 4. Kajetan Plis
 5. Redhorse Studio
 6. Sony Professional USA
 7. WORKSHOPFILMS.ORG
 8. Alexander Svishchenkov
 9. gryfnie
 10. Doreen Farewell
 11. Big Blue Unlimited
 12. piotr wagner
 13. Akademia Kolberga
 14. Jarek Tokarski
 15. Etienne Meyer
 16. archmag
 17. UBERcut
 18. WWAA

+ See all 682