Dilek & Güneş

Joined
İstanbul

User Stats

Profile Images

User Bio

DİLEK KESER
1984 yılında, İstanbul’da doğdu. İstanbul T.A. Anadolu İletişim Meslek Lisesi’nde öğrenim gördü. İstanbul Üniversitesi, Radyo Televizyon Yayımcılığı Bölümü’nden 2004 yılında mezun oldu. Bir süre özel bir televizyon kanalının haber dairesinde çalıştıktan sonra reklam sektöründe yapım ve yönetmen asistanlığı yaptı. Eğitimine devam etmek için ABD’ye gitti. City College of San Francisco’da sinema dersleri aldı, çeşitli projelerde yardımcı yönetmenlik yaptı. 2009’da Türkiye’ye döndü. Reklam ve sinema sektöründe, yönetmen olarak çalışmaya devam etti. Şu anda, Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü’nde eğitimine devam etmekte ve ‘Evdeki Yabancılar’ isimli uzun metraj film projesi üzerinde çalışmaktadır.

ULAŞ GÜNEŞ KACARGİL
1982 yılında, İzmir’de doğdu. Antalya Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Müzik Bölümü, Klasik Gitar Ana Dalı’nda öğrenim gördü. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü, Duysal Tasarım Programı, Kompozisyon Ana Dalı’ndaki eğitimini 2007 yılında tamamladı. 2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı’ndan mezun oldu. Çeşitli filmlere ve videolara müzik yaptı, özellikle kurmaca ve deneysel olmak üzere filmler çekti. Filmleri çeşitli yurtiçi ve yurtdışı festivallerde gösterildi. Şu anda ‘Evdeki Yabancılar’ isimli uzun metraj film projesi üzerinde çalışmaktadır.

DİLEK KESER
Born in 1984 in İstanbul. She graduated from T.A. Anatolian Communication High School. She graduated from İstanbul University, Radio & Television Publishing Program. She worked for a television channel for a year. She has started to work for television commercials. She went to the USA. She attended to cinema classes at City College of San Francisco. In the meantime, she worked for various film projects as an assistant director. In 2009 she came back to Turkey. She continued to work for television commercials as a director. She keeps studying at Marmara Univercity Faculty of Communication and she continues to work on a feature film project named ‘Strangers in the House’.

ULAŞ GÜNEŞ KACARGİL
Born in İzmir in 1982. He studied western classical music and classical guitar at Antalya Anatolian High School of Fine Arts. He graduated from Yıldız Technical University, Art Design Faculty, Department of Music and Performing Arts, Audio Design Program in 2007 and graduated from İstanbul Bilgi University, Film and Television Master Program in 2011. He composed various musics for films and videos and made short films, especially fiction and experimental. His films have been screened in many national and international festivals. He continues to work on a feature film project named ‘Strangers in the House’’.

Following

  1. Evdeki Yabancılar
  2. Tevfik Cagri Dural
  3. Berkay Karakaya