Dries Verhoeven PRO

Joined

User Stats

Profile Images

User Bio

DUTCH
Dries Verhoeven (1976 Oosterhout, Nederland) is theatermaker en beeldend kunstenaar. Hij maakt installaties, performances en happenings in musea, op locatie en in de openbare ruimte van een stad. Op de grens tussen performance- en installatiekunst zet hij de verhoudingen tussen toeschouwers, performers, alledaagse werkelijkheid en kunst op scherp. De toeschouwer wordt direct betrokken bij het werk of krijgt de mogelijkheid om zijn eigen ervaring te sturen.

In zijn werk markeert Verhoeven aspecten van de sociaal maatschappelijke realiteit waarin we leven. Het gaat hem niet om het overdragen van een stelling ten opzichte van die realiteit, maar veel meer om het activeren van het denken van de kijker, de aansporing tot kritische reflectie. Hij hoopt twijfel te zaaien over de dominante systemen die ons leven en denken ongemerkt bepalen. De laatste jaren waren het onder andere het huidige crisis-denken en de invloed van digitale media op intermenselijke verhoudingen die de aanleiding vormden voor een werk.

KIJK VOOR WERK OP WWW.DRIESVERHOEVEN.COM

ENGLISH
Dries Verhoeven (1976 Oosterhout, the Netherlands) is a theatre maker and visual artist. Dries Verhoeven creates installations, performances and happenings in museums, on location and in the public spaces of cities. On the boundary between performance and installation art, he critically evaluates the relationships between the spectators, performers, everyday reality and art. The spectator is directly involved in the work or given the opportunity to steer his or her own experiences.

In his work, Verhoeven highlights aspects of the common social reality in which we live. He is not concerned with conveying a statement about reality, but mainly about unbalancing the visitor in order to evoke a shared vulnerability between the viewer and the viewed work. With gestures, which radically affect the public order of everyday life, he hopes to sow the seeds of doubt about the systems that inconspicuously influence our thoughts and actions. In recent years, the current crisis mind-set and the influence of digital media on interpersonal relationships in particular have formed the basis for his projects.

VISIT WWW.DRIESVERHOEVEN.COM TO SEE HIS WORKS

External Links