Duh Rtnja

Joined
Serbia, Rtanj

User Stats

Profile Images

User Bio

Centar za istraživanje i ekologiju „ Duh Rtnja “ je neprofitabilna i nepolitička organizacija oformljena u cilju očuvananja i zaštite kulturnog i ekološkog nasleđa planine Rtanj.

Centar nastoji da u saradnji sa raznoprofilisanim naučnicima iz celog sveta deluje na ostvarivanju multidisciplinarnih istraživačkih radova, foruma, konferencija i drugih aktivnosti koje doprinose novoj spoznaji piramidalnih specifičnosti na reljefu Rtnja.

Zahvaljujemo se sajtu Vimeo.com putem kojeg možemo razmenmjivati video materijale na temu Rtnja.

Uskoro više novih materija iz istraživačke video dokumentacije.

External Links