Svenska Filminstitutet PRO

Joined

User Stats

Profile Images

User Bio

Stiftelsen Svenska Filminstitutet har en ledande roll inom svensk film. Filminstitutets mål är att stödja produktion, distribution och visning av värdefull film, att bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet samt att representera den svenska filmen internationellt.

Det här är vår Vimeo-sida. Välkommen!

Vi finns även på Youtube: youtube.com/Filminstitutet

External Links