Framtidslyftet

Joined
Malmö

User Stats

Profile Images

User Bio

Framtidslyftet är en oberoende, långsiktig privat aktör som har som mål att förse svenska tillväxtföretag med kompetent privat kapital genom bidrag från privatpersoner, företag och organisationer.

Här på Vimeo kan du se presentations- och tackfilmer för de olika bolag som vi valt att investera i.

Framtidslyftet drivs med folkrörelsen som förebild och med syfte att så många som möjligt ska vilja engagera sig i och arbeta med initiativet. Vi främjar öppenhet och arbetar tillsammans med andra aktörer som är aktiva inom det svenska innovationssystemet. I Framtidslyftet finns det plats för alla.

Du kan också vara med. Besök oss på framtidslyftet.se