Fresh Eye Plus

Joined
Čerpadlová 4, Prague

User Stats

Profile Images

User Bio

Proč Fresh Eye?

Prosazujeme nový a svěží pohled na obrazy všedního dne optikou mladé vědy. Nebojíme se překračovat hranice mezi „vysokým“ a „nízkým“ – masovým, reklamním i uměleckým obrazem. Balancovat na hraně nás baví!

Co je Fresh Eye?

Fresh Eye je cyklus přednášek o tradičních i netradičních fenoménech vizuální kultury. Dává prostor mladým teoretikům, umělcům, kurátorům a žurnalistům. Jako jediný dramaturgický koncept v českém kulturním prostředí se zaměřuje na oblast vizuálních studií. Funguje nejen jako místo setkávání mladých lidí, ale také jako neformální prostor pro diskuzi a vzdělávání.

fresh-eye.cz
facebook.com/fresheye

External Links