G12 HUB

Joined
Karadjordjeva 59, Belgrade

User Stats

Profile Images

User Bio

Galerija12 HUB (G12HUB) je centar za umetnost i tehnologiju posvećen promociji i razvoju intermedijske umetnosti i performansa. HUB ima za cilj da alate za digitalno istraživanje i produkciju učini dostupnim i da podstakne i promoviše eksperiment na granici umetnosti, nauke i živog izvođenja.
Struktura programa G12HUB kombinuje izložbe, performanse, live stream događaje, digitalne sustrete, dijaloge, debate, prezentacije i radionice sa ciljem da promoviše među sektorski i interdisciplinarni pristup umetničkoj produkciji i interpretaciji.
G12HUB teži da razvije saradnju sa širokim krugom relevantnih međunarnodnih institucija i pojedinaca kako bi otvorio prostor za razmenu i saradnju sa lokalnim inicijativama. Kroz intenzivan program razmene znanja G12HUB želi da doprinese unapređenju produkcije mlađe generacije umetnika i istraživača.
Osnovna misija delovanja G12HUB je da ukaže na potencijal intermedijske saradnje i performansa kao forme u budućem razvoju umetničke produkcije koja može doprineti transformaciji našeg razumevanja današnjeg sveta i njegove budućnosti.

Galerija12 HUB (G12HUB) is an art and technology center dedicated to the promotion and development of inter-media arts and performance. It provides state of the art tools for digital research and production; initiating and promoting experimentation on the border line of arts, science and live performance.
The G12HUB program structure combines exhibitions, live performances, streamed events, digital encounters, dialogues, debate, presentations and workshops with the aim of promoting cross media and trans disciplinary approaches to art production and interpretation.
G12HUB works to develop collaborations with a wide range of international institutions and individuals, opening the space for exchange and exploration between the international scene and local initiatives. Through an intensive knowledge exchange program G12HUB also works to increase the production of younger generation artists and researchers.
G12HUB intends to illuminate the potential of performance and inter-media collaboration in the future development of arts production that can transform our understanding of today’s world and its future.

website: g12hub.com
email: info@g12hub.com

External Links

Following

 1. Rastko Lazic
 2. Dorijan Kolundzija
 3. Jovan
 4. Ivana Basic
 5. MIKSER
 6. GALERIJA 12+
 7. Studio GOJKO
 8. KIBORZ
 9. BISKOTEKA
 10. Andrija Kovač
 11. METAKLINIKA
 12. Digimedia
 13. vladimir milovanovic
 14. Ket
 15. SHARE Conference
 16. Nikola Zavisic
 17. the tube
 18. Sagor Mešković

+ See all 21