granja.cat

Joined

User Stats

Profile Images

User Bio

(català)

granja.cat som un col·lectiu interessat en la cultura matemàtica que treballa per promoure-la en diferents àmbits de la societat.

Ens agraden les matemàtiques. Les entenem com un territori on podem crear lliurement, imaginar, jugar, construir idees, fer-nos preguntes i, en definitiva, viure experiències humanes significatives. Alhora són una eina que ens permet comprendre el món que ens envolta, estan en l’arrel de la nostra realitat quotidiana i sovint són la llavor que fa germinar nous coneixements.

La cultura ha d’estar oberta a tothom. Les matemàtiques, com a part de la cultura, han de ser properes i no excloents. Creiem en un coneixement matemàtic que empoderi les persones, fomenti l’esperit crític i sigui un instrument que contribueixi al progrés social. I entenem que aquesta contribució s’ha de fer establint ponts entre disciplines i entre col·lectius.

Com en una granja, a través dels nostres projectes, ens agrada sembrar, regar, collir, munyir i cultivar les matemàtiques per treure’n fruits amb abundoses propietats i vitamines. granja.cat ha treballat amb diferents centres educatius, ha participat en esdeveniments com Ciencia en Acción i la Setmana de la Ciència, ha col·laborat amb museus com el CosmoCaixa i el Museu Blau, ha participat en mitjans de comunicació com l’Extraradi de COMRàdio i La aventura del saber de rtve i ha intervingut en espais públics com en el Festival In-Lola.

andrea, la rata
pep, l’ovella
sergi, el porc

granja.cat es muuu, beeee, iaiaiaia,

-------------------

(español)

granja.cat somos un colectivo interesado en la cultura matemática que trabaja para promoverla en diferentes ámbitos de la sociedad.

Nos gustan las matemáticas. Las entendemos como un territorio donde podemos crear libremente, imaginar, jugar, construir ideas, hacernos preguntas y, en definitiva, vivir experiencias humanas significativas. A la vez son una herramienta que nos permite comprender el mundo que nos rodea, están en la raíz de nuestra realidad cotidiana y a menudo son la semilla que hace germinar nuevos conocimientos.

La cultura ha de estar abierta a todos. Las matemáticas, como parte de la cultura, han de ser cercanas y no excluyentes. Creemos en un conocimiento matemático que empodere las personas, fomente el espíritu crítico y sea un instrumento que contribuya al progreso social. Y entendemos que esta contribución se ha de hacer estableciendo puentes entre disciplinas y entre colectivos.

Como en una granja, a través de nuestros proyectos, nos gusta sembrar, regar, cosechar y cultivar las matemáticas para obtener frutos con abundosas propiedades y vitaminas. granja.cat ha trabajado con diferentes centros educativos, ha participado en eventos como Ciencia en Acción y la Setmana de la Ciència, ha colaborado con museos como el CosmoCaixa y el Museu Blau, ha participado en medios de comunicación como l’Extraradi de COMRàdio y La aventura del saber de rtve i ha entervenido en espacios públicos como en el Festival In-Lola.

andrea, la rata
pep, la oveja
sergi, el cerdo

granja.cat es muuu, beeee, iaiaiaia,

External Links