VCT_GUZ/2008

Your membership in this group is pending until moderator approval

VCT_GUZ/2008

Gurhan Demirel Created by Gurhan Demirel

YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü
Güz 2008 Dönemi Video Çekim Teknikleri dersi için üretilen "Çocuk Oyunları" konulu final işleridir.

Bu çalışma bir okul projesi olarak video çekim teknikleri dersi altında ekip çalışması olarak yapıldı. İlk önce herkes araştırarak hazırladığımız "çocuk oyunları" listesinden kurayla bir oyun çekti ve onun videosu için storyboard (çekim öncesi hikayeyi anlatan eskizler) hazırladı. Daha sonra bu storyboard'lar yine kura ile dağıtıldı ve herkes bir başkasının anlatımını video'ya çekti. Bu görüntüler tekrar kurayla dağıtıldı ve herkes yine


+ More

YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü
Güz 2008 Dönemi Video Çekim Teknikleri dersi için üretilen "Çocuk Oyunları" konulu final işleridir.

Bu çalışma bir okul projesi olarak video çekim teknikleri dersi altında ekip çalışması olarak yapıldı. İlk önce herkes araştırarak hazırladığımız "çocuk oyunları" listesinden kurayla bir oyun çekti ve onun videosu için storyboard (çekim öncesi hikayeyi anlatan eskizler) hazırladı. Daha sonra bu storyboard'lar yine kura ile dağıtıldı ve herkes bir başkasının anlatımını video'ya çekti. Bu görüntüler tekrar kurayla dağıtıldı ve herkes yine bir başkasının görüntülerini post-produksuyon (görüntünün müzik, ses, metin, grafik vs. ile eşlenerek son haline gelmesi) aşamasından geçirdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat Tasarım Fakültesi, İletişim Tasarımı Bölümü.

----
Yildiz Technical University, Istanbul
Arts & Design Faculty
Multimedia Design Program
Autumn 2008
Video Production Class'
Final Works on the subject "Children's Games"

They were made as a network job of a school project called techniques of shooting video. as a first goal we all made the storyboards of videos which all chose from the list of "childhood games" randomly. secondly we changed our storyboards together randomly again and shot videos the occording to the storyboards. And finally we all chaged our videos randomly again to make the post-production process. (graphics, sounds, music, texts etc.)

Yildiz Technical University, Faculty of Art&Design, Department of Communication Design.

Browse This Group

Similar Groups

This is a Vimeo Group. Groups allow you to create mini communities around the things you like. Check out other interesting groups. Groups