Contemporary dance

KOAN, in the philosophy of Zen Buddhism, stands for an equivocal and hardly soluble question that forces a disciple to abandon unproductive attempt to understand the nature of universe through logic. The collapse of logic thinking enables a direct experience of reality.

KENSHO stands for the first short experience of enlightenment which can also be defined as the first Satori. It is a short leap into the essence of reality – a moment when the distinction between the observer and the object of observation disappears and one becomes aware of the uniform an undivided reality hidden in apparent oppositions and differences. The experience of Kensho does not mean that we have forever got rid of common, »non-enlightened« way of thinking. Before the last we are to experience numerous momentary enlightenments and many obstinate doubts. The disciple should not attempt to attain Satori (Kensho) by conscious endeavour; neither should one feel proud when achieving it. Enlightenment itself is a spontaneous event, nothing special, although it is a proof of disciple's progress.

KOAN v filozofiji zen budizma pomeni dvoumno in težko rešljivo vprašanje, ki prisili učenca, da zapusti brezplodne poskuse razumeti naravo vesolja skozi logiko. Kolaps logičnega mišljenja omogoči neposredno izkustvo resničnosti.

KENŠO pomeni prvo kratko doživetje razsvetljenja, ki lahko imenujemo tudi prvi satori. To je kratek preskok v bistvo resničnosti – trenutek, ko izgine razlika med opazovalcem in predmetom opazovanja ter se človek zave poenotene, nedeljene resničnosti, skrite v navideznih nasprotjih in razlikah. Doživetje kenša ne pomeni, da smo se za vedno otresli običajnega, »nerazsvetljenega« načina razmišljanja. Pred končnim bomo doživeli mnogo trenutnih razsvetljenj in mnogo trdovratnih dvomov. Učenec naj si ne prizadeva doseči satorija (kenša) z zavestnim naporom, niti naj ne bo ponosen, ko ga doseže. Tudi »razsvetljenje« je spontan dogodek, nič posebnega, čeprav je dokaz učenčevega napredka.

Tanja Zgonc

Koncept in koreografija / Concept and Choreography: Tanja Zgonc
Izvajalci / Performers: Mojca Funkl, Eva Kraš, Viktor Meglič, Tanja Zgonc
Animacija / Animation: Mojca Funkl
Avtorska glasba / Music: Mitja Smrekar
Izvajalci glasbe / Music performed by: Marko Gregorič, Nagisa Moritoki, Jelena Ždrale
Oblikovanje luči / Lighting Design: Jaka Šimenc
Scenografija / Set Design: Branko Hojnik, Tanja Zgonc
Kostumografija / Costume Design: Alan Hranitelj
Producent / Producer: Katja Somrak
Produkcija / Produced by: Plesni Teater Ljubljana 2005
Predstavo posnel / Video of the Performance: Tone Stojko / Prodok TV

j vimeo.com/53849503

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…