Doc Next Network

In the 90’s one million five hundred thousand Kurds were forced to migration as their villages were burnt down.

‘Forced Migration’ by Gülten Okçuoğlu (1989), Turkey, deals with the fact that this violent act committed by the government was perceived as a source of pride until 2000’s and was supported by the majority of the society.

Produced by MODE Istanbul, Turkey in 2013 for Remapping Europe, a Doc Next Network project remixing prevailing imagery of migrants.

This work is part of Doc Next Network Media Collection. For more information visit docnextnetwork.org.

Remapping Europe project is an investigative arts project that aims to contribute to an inclusive cultural practice and a new imagery in and of Europe by connecting young creative media-makers and artists living in Spain, Poland, Turkey and the UK, who have migrant perspectives, to wider European inter-generational audiences. The project involves creating new methods for expanded education, workshops for creative media-makers, a free-use media collection, a research publication and a seminar.

Remapping Europe is a project of Doc Next Network, an international partnership of independent cultural organizations working with young people, supporting their documentary and other media productions; its partner is MODE Istanbul in Turkey. Through its efforts, Doc Next seeks to redefine “documentary” and to create a link between the traditional media and the constantly developing world of free culture. To this end, the activities of Remapping Europe stem from one underlying principle: re-mixing of media as a method to re-view, re-investigate and re-consider prevailing imagery of migrants in European societies; ultimately, to ‘re-map’ Europe visually, geographically and mentally. An important result of the project is the archival and creative exposure of present-day perspectives of young (future) citizens on migration, as captured in creative media. It contributes to the European cultural heritage and is a future point of reference in our collective memory.
----------
Gülten Okçuoğlu tarafından Remapping Europe İstanbul Atölyesi kapsamında hazırlanan bu remix çalışması 1990’lı yıllarda bir milyon beş yüz bin Kürt yaşadıkları köylerin yakılmasıyla zorunlu göçe maruz kalışını, olaylara tanıklık etmiş biri olarak kendi bakış açışından irdeler.

Remapping Europe projesi İspanya, Polonya, Türkiye ve İngiltere’de göç olgusuyla yaşayan ve bu konuya duyarlı olan genç multimedya yaratıcılarını ve sanatçıları her nesilden geniş kitlelerle bir araya getirmeyi, Avrupa ve çevresine dair kapsayıcı bir kültürel uygulamaya ve yeni bir algıya katkıda bulunmayı amaçlayan araştırmacı bir sanat projesidir. Proje kapsamında, genişletilmiş (expanded) eğitim için yeni yöntemler yaratmaya yönelik çalışmalar, medya yaratıcıları ve sanatçılar için atölyeler, herkesin kullanımına açık bir medya koleksiyonu, bir araştırma yayını ve bir seminer yer almaktadır.

Remapping Europe, gençler ile çalışan, belgesel ve diğer medya yapımlarını destekleyen bağımsız kültürel kuruluşların oluşturduğu uluslararası bir ortaklık ağı olan Doc Next Network’ün projesidir; Türkiye ortağı MODE İstanbul’dur. Doc Next, gerçekleştirdiği çalışmalarla ‘belgesel’i yeniden tanımlarken, geleneksel medya ile katılımcı ve özgür bir kültür anlayışı arasında köprü kurar. Remapping Europe aktivitelerinin temel prensibi de, önceden yaratılmış ve çeşitli arşivlerde yer alan görsel-işitsel materyallerin bir araya getirilerek ve “karıştırılarak” yeni medya yapıtlarının ortaya konması anlamına gelen “re-mix” metoduna ve özgür kültür bilincine dayalıdır. Bu metodu kullanarak hedeflenen, Avrupa ve çevresindeki toplumlarda yaşayan göçmenlere dair varolan baskın imgeleri ve anlatıları yeni bir belgesel anlatısı çerçevesinden bakarak gözden geçirmek, araştırmak, değerlendirmek ve sonuçta Avrupa’yı görsel, coğrafi ve zihinsel olarak yeniden tasarlamak ve hayal etmektir. Bu proje ortak kültürel mirasımıza katkıda bulunmak ve kolektif hafızamızda geleceğe yönelik bir referans noktası oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır.

j vimeo.com/69554077

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…