Katedra Animacji na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

Your membership in this group is pending until moderator approval

Katedra Animacji na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

Wydział Animacji UAP Created by Wydział Animacji UAP

Katedra Animacji na Uniwesytecie Artystycznym w Poznaniu
Animation Department at University of Art in Poznań

Oficjalny kanał - Official channel

Katedra Animacji skupia pracownie i przedmioty obejmujące kształcenie kierunkowe dla studentów specjalności Film Animowany na kierunkach: Realizacja Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografia oraz Sztuka Rejestracji Obrazu. Programy dydaktyczne odwołują się do tradycji animacji filmowej jak również uwzględniają nowe media. Bazą poszukiwań i eksperymentów jest autorska forma realizacji, dla której język animacji traktowany jest jako jeden ze współczesnych…


+ More

Katedra Animacji na Uniwesytecie Artystycznym w Poznaniu
Animation Department at University of Art in Poznań

Oficjalny kanał - Official channel

Katedra Animacji skupia pracownie i przedmioty obejmujące kształcenie kierunkowe dla studentów specjalności Film Animowany na kierunkach: Realizacja Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografia oraz Sztuka Rejestracji Obrazu. Programy dydaktyczne odwołują się do tradycji animacji filmowej jak również uwzględniają nowe media. Bazą poszukiwań i eksperymentów jest autorska forma realizacji, dla której język animacji traktowany jest jako jeden ze współczesnych środków wypowiedzi artystycznych. Założeniem, wyznaczającym charakter i kierunek I Pracowni Animacji , jest bezpośredni kontakt z materią podczas kształtowania jej w procesie animacji. Rysunek, papier, materia sypka, to tworzywa za pomocą których wprowadza się studenta w podstawowe zagadnienia animacji takie jak: ruch, czas, rytm. Poszukiwanie możliwości kinetycznych i semantycznych tworzywa, powoduje odkrywanie własnych predyspozycji i indywidualnych rozwiązań realizacyjnych.

W kręgu zainteresowań twórczych II Pracowni Animacji znajdują się poszukiwania autorskiego wyrazu filmu, oraz wykorzystanie języka animacji w aspekcie współczesnych mediów. Media te wpływają na film animowany, otwierają przed autorem nowe możliwości, pozwalają na odkrywanie nowych wartości estetycznych przetworzonej fotografii, preparowanego zapisu video, czy też rysunku lub wycinanki. III Pracownia Animacji wprowadza w zagadnienia związane ze specyfiką realizacji obrazu animowanego , przy użyciu współczesnych narzędzi (komputer , wideo). Program obejmuje projektowanie i realizację min. krótkich form telewizyjnych , w których animacja komputerowa i możliwości cyfrowej obróbki obrazu odgrywają zasadniczą rolę w kształtowaniu realizacji. Specjalnością Pracowni Warstwy Audytywnej jest obszar teoretyczny i praktyczny związany z dźwiękiem i muzyką. Nabycie elementarnej wiedzy z tego obszaru i opanowanie podstawowych programów umożliwiających montaż dźwięku, pozwala na własne eksperymenty oraz przygotowuje do współpracy z kompozytorem muzyki.

Podstawy techniki zdjęciowej wprowadzają w zasady analogowego i cyfrowego zapisu obrazu, mające na celu poprawne i zgodne z głównymi zasadami sztuki operatorskiej, rejestrację planu filmowego.

1. Pracownia Animacji I
- prof. Jacek Adamczak
- as. Robert Proch

2. Pracownia Animacji II
- prof. zw. Hieronim Neumann
- ad. Wojciech Hoffman

3. Pracownia Animacji III
- prof. Maciej Ćwiek
- as. Miłosz Margański

4. Pracownia Animacji IV
- dr hab. Piotr Muszalski

5. Pracownia Warstwy Audytywnej
- ad.dr hab. Zbigniew Kozub

Featured

Browse This Group

Similar Groups

This is a Vimeo Group. Groups allow you to create mini communities around the things you like. Check out other interesting groups. Groups