14 Media Art Biennale WRO 2011 Alternative Now

Your membership in this group is pending until moderator approval

14 Media Art Biennale WRO 2011 Alternative Now

Nyorai (: TV :) Created by Nyorai (: TV :)

Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów WRO jest głównym przeglądem sztuki nowych mediów w Polsce i Europie Centralnej. Od pierwszej edycji w grudniu 1989 roku WRO przedstawia sztukę tworzoną współczesnymi środkami kreacji i komunikacji. Prezentuje zarówno najważniejszych, jak i młodych, debiutujących artystów.

Początkowo jako Festiwal Wizualnych Realizacji Okołomuzycznych, WRO poświęcone było głównie prezentacji dzieł audiowizualnych w sztuce wideo i komputerowej, w instalacjach, performances i działaniach multimedialnych. Następnie, od 1993 roku – już jako biennale – obok audiowizualności eksploruje…


+ More

Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów WRO jest głównym przeglądem sztuki nowych mediów w Polsce i Europie Centralnej. Od pierwszej edycji w grudniu 1989 roku WRO przedstawia sztukę tworzoną współczesnymi środkami kreacji i komunikacji. Prezentuje zarówno najważniejszych, jak i młodych, debiutujących artystów.

Początkowo jako Festiwal Wizualnych Realizacji Okołomuzycznych, WRO poświęcone było głównie prezentacji dzieł audiowizualnych w sztuce wideo i komputerowej, w instalacjach, performances i działaniach multimedialnych. Następnie, od 1993 roku – już jako biennale – obok audiowizualności eksploruje nowe strategie i terytoria cyfrowej komunikacji artystycznej. Stawia to pytanie o postawę wobec wszechobecności technologii, technosfery, o rolę artysty w procesie przenikania się kultury wysokiej i popularnej, globalnej i lokalnej, komercyjnej i niezależnej. WRO akcentuje rolę indywidualnych strategii artystycznych wobec narzędzi sztuki z jednej, i standaryzacji zjawisk współczesności z drugiej strony.

Biennale WRO jest organizowane przez Fundację WRO Centrum Sztuki Mediów, obecnie jako jeden z projektów Centrum Sztuki WRO.

Browse This Group

Similar Groups

This is a Vimeo Group. Groups allow you to create mini communities around the things you like. Check out other interesting groups. Groups