Guldbaggen PRO

Joined
Stockholm

User Stats

Profile Images

User Bio

Guldbaggens officiella Vimeosida.

Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas ut av Svenska Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen under det gångna året.

The official Vimeo page for the Swedish Guldbagge Award.
The Guldbagge Awards are Sweden's premier film awards for "outstanding achievement on behalf of Swedish film in the past year".

External Links

Following

  1. Svenska Filminstitutet