iDANS Festival

Joined
Istanbul

User Stats

Profile Images

User Bio

iDANS, güncel sanat, dans, tiyatro, müzik ve performansın çeşitli ifadelerini kapsayip performativite ve bedensellik eksenleri üzerinden ortak noktalarını vurgulayan ve her seferinde farklı bir konuyu tartışmaya davet eden bir festivaldir. Bımeras tarafından her yıl Ekim ayında İstanbul'un çeşitli mekan ve ortamlarında düzenlenir.

iDANS is a festival that encompasses diverse expressions of contemporary art, dance, theatre, music, performance art –emphasizing their commonalities in respect to performativity and corporeality– and takes place every October at multiple venues in Istanbul. It is organized by Bimeras, and invites to discussion a series of topics at its each edition.

External Links