Istanbul Ilim ve Kultur Vakfi

Joined
Istanbul

User Stats

Profile Images

User Bio

Vizyonumuz : Milli, ahlaki, dini ve tarihi esaslara bağlı kalarak ilmin ve ilmi çalışmanın yaygınlaşmasını, fertlerin bu esaslara göre yetişip şahsiyet kazanmasını sağlamak ve bu cümleden olarak;

Akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve gerekli her türlü çalışmaların yapılacağı şartları hazırlamak ve platformlar oluşturmak.

External Links