Istinomjer

Joined

User Stats

Profile Images

User Bio

Istinomjer je web platforma za nadgledanje odgovornosti političara u BiH. U sklopu platforme nalazi se analiza ispunjenosti predizbornih obećanja vladajućih stranaka u BiH, koja je rađena na principu definiranja obećanja iz predizbornih programa, te ocjenjivanja ispunjenosti istih.

Istinomjer bi trebalo da pokaže kakav je „kvalitet“ izbornih programa stranaka koje su na Opštim/općim izborima osvojile povjerenje građana/ki, ali i da podstakne stranke na odgovorniji pristup kako kreiranju, tako i ispunjavanju svojih predizbornih obećanja. Istinomjer analizira konkretnost predizbornih obećanja onih partija koje su, nakon Opštih/općih izbora, formirale vlast u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, sa ciljem utvrđivanja koliko su kvalitetni i utemeljeni izborni programi koje su vladajuće partije ponudile svojim glasačima i glasačicama.

Drugi cilj Istinomjera je da postavi precizne smjernice za monitoring koji će uslijediti u mandatnom periodu, a koji uključuju praćenje i bilježenje aktivnosti vladajućih stranaka na ispunjavanju obećanja datih u izbornim programima, te utvrđivanje procenta ispunjenosti datih obećanja na kraju aktuelnog mandata.

Kontakt:

istinomjer.ba
istinomjer@gmail.com
+387 33 618 461

External Links

Following

  1. InThe Room