kayıtdışı

Joined
Istanbul

User Stats

Profile Images

User Bio

nedir_ “tasarım”ı eğitimin düzenli yapısından kopararak kişiler üzerinde
farkındalık yaratmayı ve onları aynı platformda buluşturmayı amaçlayan
oluşumdur.

nasıl_ tasarım pratiğine farklı ölçeklerde girdi verebilecek, herkesin
katılımına açık disiplinlerarası organizasyonlar üreterek ve düzenleyerek.

External Links