Klimaatverbond

Joined

User Stats

Profile Images

User Bio

De Vereniging Klimaatverbond Nederland, ook wel kortweg Het Klimaatverbond genoemd, is een dynamisch netwerk van gemeenten, provincies, en waterschappen, dat samenwerkt aan projecten, kennis uitwisselt en belangen behartigt om een effectief lokaal klimaatbeleid te verankeren, uit te voeren en zichtbaar te maken. Klimaatbeleid is voor ons zowel verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, alsook mondiale samenwerking. We hebben 150 gemeenten, 10 provincies en twee waterschappen als lid. De Klimaatverbondgemeenten vertegenwoordigen samen meer dan 10 miljoen inwoners. De leden zijn door het lidmaatschap tevens geassocieerd lid van Energie-Cities, een organisatie met leden die verspreid zijn over 150 landen en vertegenwoordigingen van meer dan 500 steden.

External Links

Following

  1. Jelmer den Adel