Liu Shuliang

Joined
Beijing, China

User Stats

Profile Images

User Bio

An independent animator from China. A doctoral student majoring in animation studies in CUC, China. Founder of Anim-babblers.

Following

 1. Xi Chen
 2. cento lodigiani
 3. Péter Vácz
 4. Junyi Xiao
 5. Timothy Reckart
 6. Tianran Duan
 7. eamonn o neill
 8. Sunny Liang
 9. Liu Sha
 10. Yantong Zhu
 11. Doudou Lou
 12. Sailan Ju
 13. Shen Jie
 14. Troshinsky
 15. nikita diakur
 16. Bill Plympton
 17. National Film Board of Canada
 18. Tony Zhou

+ See all 39