LOS&CO Plus

Joined
Oslo

User Stats

Profile Images

User Bio

Vår erfaring er at vellykkede kommunikasjons- eller reklameoppdrag kjennetegnes av å kombinere ulike virkemidler som for eksempel massemedier, events, redaksjonell omtale og involvering av målgruppen – i stedet for å binde seg til kun én fagdisiplin. Våre arbeidsmodeller gjenspeiler dette, og vi jobber derfor med en helhetlig tilnærming, der det spesifikk oppdraget avgjør hvilket av kommunikasjonsfagene som utgjør tyngdepunktet.
Parallelt med vår styrke på forretningsforståelse, har byrået spisskompetanse innen utvikling av kommunikasjonskonsepter, kampanjer, digitale medier og design.

External Links

Following

  1. Netron
  2. Good Morning