LvMI Sverige

Joined
Stockholm

User Stats

Profile Images

User Bio

Mises.se är den svenska delen av världscentret för österrikisk ekonomisk teori och libertariansk samhällsteori, Mises.org. Mises.se erbjuder översättningar av artiklar som har presenterats på Mises.org, samt egenskrivna artiklar och blogginlägg.

Ludwig von Mises - institutet grundades 1982 som forsknings- och utbildningscentret för klassisk liberalism, libertariansk politisk teori, och den österrikiska ekonomiska skolan. Den är världens ledande bidragare med utbildningsmaterial, konferenser, media och litteratur som stödjer tanketraditionen representerad av Ludwig von Mises och den tankeskola han livade upp och förde framåt under 1900-talet, en skola som nu har blomstrat till en massiv internationell rörelse bestÃ¥ende av studenter, professorer, professionella och folk inom alla livets områden. Den söker en radikal förändring av det intellektuella klimatet som en grogrund för pånyttfödelsen av det fria och välmående samhället.

Det är Mises-institutets mål att placera mänskliga val som centrum för ekonomisk teori, att uppmuntra återupplivandet av kritisk historisk forskning, och att föra fram den Misesianska tanketraditionen genom försvaret av marknadsekonomin, privat egendom, sund penningpolitik, och fredliga internationella relationer, alltmedan man motsätter sig statliga interventioner som ekonomiskt och samhälleligt destruktiva.

Ludwig von Mises skrev att idéer är gratis, och inte lyder under ekonomiska restriktioner. De är oändligt reproducerbara. Så även med receptet för frihet och välstÃ¥nd. Murray N. Rothbard trodde att med intellektuellt entreprenörskap, universell distribution av idéer, och framåtanda, skulle framtiden kunna vara ljusare än den är nu. Vi tror också på detta. Om du håller med, hjälp oss att inspirera världen att ta frihetens väg, med höga ideal och tillit till sanningen.

External Links