Medlingscentrum

Joined
Stockholm

User Stats

Profile Images

User Bio

Medlingscentrum stödjer chefer och anställda i att hantera konflikter och att skapa en stimulerande arbetsmiljö. Vi föreläser, utbildar och tar uppdrag inom privat och offentlig sektor. Vi har det HR och chefer behöver – ett konkret verktyg som stöd när konflikter uppstår. Genomsyras arbetsklimatet i din arbetsgrupp av en hätsk och olöst konflikt? Vi ger snabbt och effektivt stöd.

External Links

Featured Videos

Recent Activity