MEV - Museu Episcopal de Vic

Joined
41.928673,2.255432

User Stats

Profile Images

User Bio

El Museu Episcopal de Vic conserva una magnífica col·lecció d’art medieval amb obres mestres de pintura i escultura del romànic i del gòtic català. Les col·leccions d’orfebreria, teixit, forja, vidre i ceràmica ofereixen un complet recorregut per la història de l’art litúrgic i de les arts decoratives a Catalunya.

The Episcopal Museum of Vic conserves a magnificent collection of medieval art with paintings and sculpture from the Catalan Romanesque and Gothic periods. The collections of precious metals, textile, foundry, glass and ceramics offer a complete journey through the history of liturgical and decorative art in Catalonia.

El Museo Episcopal de Vic conserva una magnífica colección de arte medieval con obras maestras de pintura y escultura del románico y el gótico catalán. Las colecciones de orfebrería, tejido, forja, vidrio y cerámica ofrecen un completo recorrido por la historia del arte litúrgico y de las artes decorativas en Cataluña.

External Links