Oberliht

Joined
Chisinau

User Stats

Profile Images

User Bio

RO
- - - - -
Asociaţia Tinerilor Artiști Oberliht este organizaţie neguvernamentală, binevolă, neafiliată politic, constituită în formă de Organizaţie Obştească de Tineret, care urmăreşte beneficiul public. Ea a căpătat personalitate juridică la 6 iulie 2000.
Fondată în anul 2000 și bazîndu-se pe o experiență îndelungată ca actor cultural independent, Asociația Oberliht are scopul de a interconecta scenele artistice dispersate și de a forma o comunitate artistica, utilizînd spațiile publice.

EN
- - - - -
Young Artists Association Oberliht is a non-governmental, voluntary, non-profit and politically non-affiliated society constituted as a Public Youth Organization that has its goal the public benefit.
Founded in 2000 and based on rather long working experience as an independent cultural actor, Oberliht aims to interconnect dispersed artistic scenes and build an artistic community making use of public spaces.

External Links

Following

  1. dan acosti
  2. verejný podstavec
  3. culturalproject.org
  4. stefan rusu