VECTĒVS, KAS BĪSTAMĀKS PAR DATORU/ GRANDPA MORE DANGEROUS THAN COMPUTER