Dzieje Polski 1920 - 1969, Polska w rękach komunistów